Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Mandat a kadencja członka zarządu w spółce z o.o.

Aneta Kułakowska24 lutego 20183 komentarze

Zapewne nie tylko Wy macie problem z rozróżnieniem mandatu od kadencji członka zarządu w spółce z o.o. Domyślacie się, że oba wiążą się z okresem pełnienia funkcji w zarządzie spółki. Nie do końca wiecie na czym polega różnica. Dlatego nie dziwią mnie Wasze pytania:

Pani mecenas, czy jest jakaś różnica między mandatem a kadencją? Kiedy kończy się kadencja członka zarządu powołanego tylko na rok? Podobno trwa faktycznie dłużej niż rok? Jak to liczyć?

Nie są to rzadko padające pytania. W swojej praktyce spotykam się z tym wielokrotnie. Dlatego dzisiejszym wpisem – Mandat a kadencja członka zarządu w spółce z o.o. postaram się wyjaśnić różnice.

Mandat a kadencja członka zarządu w spółce z o.o.

Mandat a kadencja członka zarządu w spółce z o.o.

Kadencja członka zarządu w spółce z o.o. oznacza okres sprawowania funkcji przez członka zarządu. Krótko mówiąc, realizację praw i obowiązków związanych z byciem członkiem zarządu. Kadencja to ustalony z góry okres, na jaki osoba zostaje powołana do zarządu, np. rok, dwa lata czy pięć lat. Wobec tego z kadencją nie będziecie mieli do czynienia w przypadku powołania zarządu na czas nieokreślony.

Z kolei mandat jest okresem, w którym wybranej do zarządu osobie przysługują kompetencje zarządcy. A więc umocowanie do pełnienia obowiązków i wykonywania praw członka zarządu. Jest więc kompetencją do realizowania funkcji członka zarządu przez określony czas. Mandat zaczyna się z rozpoczęciem kadencji, jeżeli taka jest ustanowiona, albo też z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji przez czas nieoznaczony. Zakończenie mandatu do pełnienia funkcji jest uzależnione od sposobu jego wygaśnięcia.

Zakończenie mandatu członka zarządu w spółce z o.o.

Termin zakończenia mandatu członka zarządu spółki z o.o. uzależniony jest od sposobu jego wygaśnięcia.

Jeśli zarząd był wybrany na określoną kadencję to mandat nie wygasa wraz z jej upływem. Mandat trwa aż do odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy lub ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Z kolei jeśli kadencja została przerwana nagle, np. poprzez odwołanie, rezygnację, śmierć, wówczas mandat ulega zakończeniu wraz z wygaśnięciem kadencji. W przypadku zarządu powołanego na czas nieoznaczony, mamy do czynienia wyłącznie z mandatem do pełnienia funkcji, który może być przerwany poprzez odwołanie, śmierć lub rezygnację.

Osoba jest upoważniona pełnić funkcję członka zarządu tak długo, jak długo zachowa ważność swojego mandatu. Kadencja będzie z kolei determinować okres ważności tego mandatu. Niemniej długość kadencji i okres ważności mandatu, mimo że mogą, to najczęściej w praktyce nie są sprzężone czasowo. Często zdarza się, iż mandat członka zarządu przekroczy długość kadencji, a w określonych przypadkach mandat będzie krótszy od kadencji. Należy jednak pamiętać, że każdorazowo o statusie członka zarządu decyduje aktualność jego mandatu, która stanowi o rzeczywistym okresie sprawowania funkcji członka zarządu. Zasadą jest, że mandat trwa tak długo, jak długo pełniona jest funkcja.

Mandat czy kadencja

Generalnie więc pojęcia mandatu i kadencji stanowią aspekty tego samego zjawiska, jakim jest pełnienie obowiązków i wykonywanie praw członka zarządu. Kadencję należy pojmować w charakterze terminu techniczno-prawnego zawierającego wskazanie okresu powołania członka zarządu. Mandat z kolei jest upoważnieniem do pełnienia obowiązków i wykonywania funkcji członka zarządu. I w tym kontekście rozpoczęcie kadencji członka zarządu spółki z o.o. pokrywa się z uzyskaniem przez niego mandatu. Zakończenie pełnienia funkcji członka zarządu natomiast jest nierozerwalnie związane z momentem utraty mandatu. Członek zarządu posiadający mandat jest uprawniony do realizacji uprawnień członka zarządu mimo upływu kadencji, na którą został powołany.

Wygaśnięcia mandatu – podstawa prawna

Wszystkie powyższe przykłady zakładają, że rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu. A zwyczajne zgromadzenia wspólników powinny odbyć się do 30 czerwca. Jeśli zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe się opóźni to wówczas mandat wygaśnie też w odpowiednio późniejszym terminie.

Czytelniku, jeśli w umowie spółki nie ma innych zapisów, podstawę prawną do ustalenia momentu wygaśnięcia mandatu członka zarządu stanowi art. 202 k.s.h.:

§1. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

§2. W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§3. Jeżeli umowa spółki przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§4. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

§5. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Zapisy w umowie spółki z o.o.

Umowa spółki może zawierać odmienne regulacje usuwające wątpliwości co do liczenia kadencji i okresu sprawowania mandatu członka zarządu. A jeśli nie zawiera obowiązują przepisy k.s.h. Regulacja kodeksowa niestety powoduje mnóstwo wątpliwości i przysparza wielu problemów spółkom, a nawet samym prawnikom. I zapewniam Cię, że nie jeden nie zgodziłby się z przywołanym przeze mnie sposobem liczenia. W kolejnych wpisach postaram się jeszcze powrócić do tematyki kadencji i mandatu. Opowiem Ci na przykładach do jakich sytuacji może doprowadzić brak monitorowania zakończenia mandatu. Ponadto dowiesz się o skutkach niezapewnienia właściwej reprezentacji spółki poprzez zaniedbania powołania zarządu w odpowiednim czasie.

******************************************

autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również ebooka Zawieszenie i wznowienie działalności działalności spółki z o.o. Wzory dokumentów wraz z omówieniem

Zawieszenie i wznowienie działalności działalności spółki z o.o. Wzory dokumentów wraz z omówieniem

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Reprezentacja spółki z o.o.

Wzór podpisu członka zarządu

Jak odwołać Prezesa Zarządu spółki z o.o.?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Max 27 czerwca, 2019 o 13:36

  Pani Mecenas! Jak należy rozumieć stwierdzenie, że „Wygaśnięcie jego mandatu nastąpi z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego”. Czy ten mandat wygasa rzeczywiście w tej chwili – czyli np. po zgromadzeniu o godzinie 13? Czy dopiero z końcem dnia (o północy)? Czy do tej nocnej godziny członek zarządu jest nadal uprawniony do reprezentacji spółki?

  Odpowiedz

  Maciej 10 lipca, 2019 o 11:12

  Witam,

  jak postępować w przypadku obowiązku zgłaszania osób w zarządzie do KRS, tj. jeśli odbylo sie zgromadzenie wspolnikow i zatwierdzilo sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z dzialalnosci oraz udzielilo absolutorium czlonkowi zarzadu (w terminie 6 miesiecy, wszystko poprawnie), ergo mandat tego członka zarzadu wygasł (zgodnie z powyszym postem), to zgromadzenie wspolnikow powinno podjąć uchwałę na tym zgromadzeniu o przyznaniu mandatu członkowi zarządu na okres od daty podjecia uchwaly o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego? Czy taka uchwała powinna zostać przekazana do KRS? Czy do KRS przekazuje się wyłącznie powołanie członków zarządu (bez wzgledu na kwestię mandatu), a kwestii mandatu nie zgłasza się do KRS? Co jeśli osoba widnieje jako członek zarzadu w KRS, a nie ma mandatu (większość firm opiera się na odpisach z KRS)? Z góry dziękuję za wyjaśnienie wątpliwości.

  Odpowiedz

  Waldek 29 kwietnia, 2020 o 09:15

  Dzień dobry,

  Czy tego orzeczenia Sądu Najwyższego http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2072-16.pdf nie należałoby przez analogię zastosować do spółki z o.o. i czy nie spowoduje to innego liczenia wygaśnięcia mandatu w przykładzie 1 opisanym powyżej? Wydaje się, że konstrukcja tych przepisów w przypadku spółki akcyjnej i z o.o. jest podobna.

  pozdrawiam serdecznie,
  Waldek Żbik

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: