Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Koronawirus a termin złożenia wniosku o upadłość

Aneta Kułakowska02 maja 2020Komentarze (0)

Jaki wpływ ma koronawirus na termin złożenia wniosku o upadłość?

Zapewne macie takie wrażenie, że koronawirus wpływa nie tylko na Wasze życie prywatne. Praktycznie ma wpływ na wszystko. Aktualnie każdy temat jakim się zajmuję w fazie wstępnej poddaję kontroli pod kątem ewentualnej zmiany przepisów w tym zakresie. Jak wobec tego za zmianami przepisów mają nadążać przedsiębiorcy, jeśli prawnicy już zaczynają mieć z tym problem. Rano wstaję i nie wiem czy jestem na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Czy może coś mi umknęło. Ale nie o tym chciałam napisać. Dzisiaj trochę o upadłości i o tym jaki wpływ ma koronawirus na termin złożenia wniosku o upadłość.

Koronawirus a termin złożenia wniosku o upadłość

Koronawirus a termin złożenia wniosku o upadłość

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono również zmiany w sprawie wstrzymania rozpoczęcia i przerwania biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Artykułem 73 pkt 45 w/w ustawy dodano art. 15zzra do ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Art.  15zzra:

 1. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.
 2. Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem postanowień ust. 1 i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony stosownie do art. 21 ust. 1, lub odpowiednio art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, bez uwzględniania postanowień ust. 1 niniejszego artykułu.

Koronawirus ma wpływ na  termin złożenia wniosku o upadłość

Jeżeli zatem w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaistnieje u Was podstawa do ogłoszenia upadłości, a przyczyną stanu niewypłacalności jest COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się. Z kolei bieg terminu do złożenia wniosku rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.

Chodzi tutaj o termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Aktualnie spółka jest zobowiązana do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. I to właśnie o ten termin chodzi w przepisach zmienionych przez koronawirusa.

Jeżeli stan niewypłacalności powstanie w spółce z o.o. w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19. Przepisy dały więc Wam trochę czasu, co osobiście uważam za dobre posunięcie. Choć zwykle dość krytycznie podchodziłam do wszelkich zmian w związku z koronawirusem to tę zmianę oceniam pozytywnie.

Przy okazji poniżej zamieszczam kilka podstawowych informacji związanych ze spełnieniem warunków do złożenia wniosku o upadłość.

Podstawa do ogłoszenia upadłości – stan niewypłacalności

Podstawą ogłoszenia upadłości spółki jest jej niewypłacalność. Definicję niewypłacalności znajdziecie w art. 11 prawa upadłościowego. Zatem o spółce niewypłacalnej można mówić w razie spełnienia jednej z dwóch przesłanek. Pierwsza z nich to utrata zdolności płatniczej. Druga to przewaga zobowiązań nad majątkiem spółki.

Utrata zdolności płatniczej

Co do utraty zdolności płatniczej to ustawa wprowadza domniemanie, że utrata zdolności ma miejsce przy opóźnieniach w płatnościach, które przekraczają trzy miesiące. I właśnie termin 30 dni dla złożenia przez spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości, liczycie od dnia, w którym spółka stała się niewypłacalna.

Jeżeli spółka ma opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekraczające trzy miesiące, to należy przyjąć, że utraciła zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych. Co do okresu trzymiesięcznego ustawodawca wprowadził domniemanie faktyczne niewypłacalności. A to oznacza, że spółka może je obalić. Przecież w praktyce może zdarzyć się gorszy okres, w którym pomimo ponadtrzymiesięcznych opóźnień w regulowaniu zobowiązań jest to sytuacja przejściowa. A spółka po niedługim czasie zacznie spłacać zobowiązania. Może to nastąpić wskutek uregulowania wszystkich zobowiązań przez klientów spółki. A może to również nastąpić po zaciągnięcia kredytów, pożyczek, zbycia części majątku czy dokapitalizowaniu spółki.

Nadmierne zadłużenie

O spółce niewypłacalnej można mówić również, gdy macie do czynienia z przewagą zobowiązań nad majątkiem spółki, czyli nadmiernym zadłużeniem. Pojawia się ono, gdy zobowiązania spółki przekroczą wartość jej majątku. Dodatkową przesłanką jest utrzymywanie się tego stanu nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy. W tej sytuacji przy ustalaniu wartości majątku bierzecie pod uwagę wartość rzeczywistą majątku, a nie księgową.

Bez względu na to, w jakiej aktualnie jesteście sytuacji, pamiętajcie o tym, że spółka i członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o upadłość w terminie. Będąc członkami zarządu możecie uwolnić się od tej odpowiedzialności. Musielibyście jednak wykazać, że w tym terminie w spółce otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Od obowiązku złożenia wniosku nie zwalnia Was jednak okoliczność, że majątek spółki nie wystarczałby na koszty postępowania upadłościowego.

************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałami ustalającymi wynagrodzenie zarządu

Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Jak spółka może uniknąć zaskoczenia po rozwodzie jednego z udziałowców – udziały w spółce z o.o. w przypadku rozwodu i podziału majątku jednego ze wspólników. Rozmowa z Adwokatem Aleksandrą Gaczek

Ponownie o zawieszeniu spółki

Zmiana terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: