Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS?

Aneta Kułakowska24 kwietnia 2022Komentarze (0)

Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS? – to często powracające pytanie. Szczególnie w okresie składania sprawozdań do KRS.

Sprawozdania finansowe składacie do KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Jeśli rok obrotowy jest jednocześnie rokiem kalendarzowym, to sprawozdanie powinno być złożone najpóźniej do 15 lipca. Oczywiście przy założeniu, że do zatwierdzenia doszło 30 czerwca. W tym roku, zresztą podobnie jak dwóch poprzednich, termin na złożenie został przesunięty do 15 października 2022 r. Jeśli więc zwyczajne zgromadzenie wspólników Waszej spółki odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. to czas na złożenie sprawozdania finansowego minie 15 października 2022 r. Jeśli odbyło się wcześniej to macie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego na jego złożenie.

Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS?

Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS?

O tym jakie dokumenty składacie do KRS poza sprawozdanie finansowym pisałam wielokrotnie na blogu. Możecie zajrzeć chociażby do ostatniego wpisu.

Pamiętajcie, że to na aktualnym zarządzie spółki ciąży obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS. I to zarząd spółki powinien doprowadzić do tego, aby złożyć dokumenty w terminie unikając ryzyka konsekwencji z tym związanych.

Pamiętajcie również, iż odpowiedzialność karną za niezłożenie sprawozdania finansowego przewiduje art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Narażacie się zatem na ryzyko kary grzywny lub kary ograniczenia wolności. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, przy czym liczba stawek dziennych wynosi od 10 do 540, a wysokość jednej stawki dziennej – od 10 do 2000 zł. Karę ograniczenia wolności wymierza się natomiast w miesiącach i latach, przy czym kara ta trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Oczywiście sąd ma też możliwość odstąpienia od wymierzenia kary. Musicie jednak pamiętać, że może zostać wówczas orzeczony zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem lub zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu.

Odpowiedzialność karnoskarbowa za niezłożenie sprawozdania finansowego

Aktualnie nie musicie składać sprawozdania finansowego oddzielnie do urzędu skarbowego. Wystarczy zatem jeśli złożycie sprawozdanie wraz z pozostałymi dokumentami rocznymi do KRS. Zatem jeśli nie dochowacie terminu złożenia sprawozdania do KRS to ma to również konsekwencje karnoskarbowe. Zgodnie z art. 80b kodeksu karnego skarbowego niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym terminie organowi podatkowemu grozi odpowiedzialnością za wykroczenie skarbowe za które może zostać nałożona grzywna w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Postępowanie przymuszające KRS

Poza tym, niezłożenie sprawozdania finansowego uprawnia KRS do wszczęcia postępowania przymuszającego. Zatem KRS wezwie zarząd  do dopełnienia obowiązku w terminie 7 dni pod rygorem nałożenia grzywny. Po jego upływie KRS może nałożyć karę grzywny w wysokości do 15.000 zł w celu przymuszenia do złożenia sprawozdania finansowego w KRS. Jeśli nałożenie grzywny nie wywoła zamierzonych skutków, ma możliwość wielokrotnego ponawiania kary maksymalnie do kwoty jednego miliona złotych.

Wykreślenie spółki z urzędu

W przypadku niezłożenia przez spółkę sprawozdań za 2 kolejne lata obrotowe, KRS ma możliwość wykreślenia spółki z KRS. Najpierw wszczyna postępowanie o rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Zanim więc wykreśli spółkę z KRS, zawiadamia ją o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji. Spółka ma wówczas czas na to, aby wykazać, iż faktycznie prowadzi działalność i posiada majątek. W przypadku spółek bez zarządu czy aktualnego adresu, KRS ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wszczęciu postępowania o rozwiązaniu spółki.

W trakcie postępowania o rozwiązanie KRS bada czy spółka prowadzi działalność, jak również czy posiada zbywalny majątek. Jeśli w toku postępowania ustali, że spółka prowadzi działalność lub posiada zbywalny majątek to wówczas umarza postępowania.

Jeśli postępowanie potwierdzi, iż spółka nie prowadzi działalności i nie ma majątku, KRS ogłasza o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu jej z KRS.

**********************************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również ebook Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Zmiana terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok

Jak prawidłowo wyliczyć wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego?

Jaki ma być porządek obrad zgromadzenia wspólników po rezygnacji członka zarządu?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: