Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Jakich odsetek może żądać spółka z o.o.?

Aneta Kułakowska09 stycznia 2024Komentarze (0)

Jakich odsetek może żądać spółka z o.o.?

O odsetkach za opóźnienie jeszcze nigdy nie pisałam na blogu. Ale tak często o to pytacie, że musiałam przygotować ten wpis, aby móc wszystkich pytających do niego odsyłać.

Jakich odsetek może żądać spółka z o.o.?

Jakich odsetek może żądać spółka z o.o.?

Odsetki za opóźnienie spółka z o.o. może naliczać wtedy, gdy jej dłużnik opóźnia się ze spełnieniem swojego świadczenia. Zatem odsetki za opóźnienie to pewien rodzaj wynagrodzenia należny spółce za czas korzystania z jej kapitału po ustalonym przez strony terminie. Spółka zatem może żądać odsetek za opóźnienie, nawet jeśli nie poniosła żadnej szkody z tego tytułu i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Spółka z o.o. może naliczać odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, a także odsetki umowne i odsetki ustawowe za opóźnienie.

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Zacznijmy może od odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Pamiętajcie, że dotyczy to sytuacji kiedy drugą stroną również jest przedsiębiorca. Możecie naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości (art. 7 i 8 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) 15,75%, a 13,75% (stan na styczeń 2024) wówczas jeśli dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Spółce z o.o. przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty. Jeśli spółka z drugą stroną w umowie ustaliła wyższe odsetki to wówczas przysługują jej wyższe, o których poniżej.

Musicie też wiedzieć, że spółce (jako wierzycielowi), która nabyła prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty:

 • 40 euro– gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
 • 70 euro– gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
 • 100 euro– gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Równowartość kwoty rekompensaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Kwoty te stanowią rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Oprócz wyżej wskazanej kwoty rekompensaty, spółce jako wierzycielowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. Jeśli faktycznie te koszty zostały poniesione.

Więcej przeczytacie we wpisie Czy spółka z o.o. może żądać rekompensaty za opóźnienie płatności za fakturę?

Odsetki ustawowe za opóźnienie

Odsetki ustawowe za opóźnienie  11,25% (stan na styczeń 2024)

art. 481§2 k.c.: Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Odsetki maksymalne za opóźnienie 

Odsetki maksymalne za opóźnienie  22,50 % (stan na styczeń 2024)

art. 481§21 k.c.: Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

Zatem w umowie spółka możecie wpisać, iż za opóźnienie należą się spółce odsetki maksymalne za opóźnienie na podstawie art. 481§21 k.c. Pamiętajcie, że ich wysokość się zmienia.

*********************************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklistę po sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Checklista po sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Zgoda wspólników na działania zarządu

Czy wspólnik spółki z o.o. może być jej prokurentem?

Kto ma prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: