Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Formularz KRS WK – jak wypełnić?

Aneta Kułakowska23 lutego 20182 komentarze

Czytelniku, o tym jak wypełnić formularz KRS ZK już pisałam tutaj tutaj. Wobec tego przyszedł czas na kolejny formularz dotyczący zarządu spółki z o.o. – formularz KRS WK. Inspiracją do przygotowania wpisu było zapytanie, które otrzymałam w ostatnim czasie na maila:

Pani mecenas, ile formularzy KRS WK należy wypełnić, jeśli mamy w spółce dwóch wspólników i ci dwaj wspólnicy są też w zarządzie.  Czy jeden formularz KRS WK mam wypełnić dla zarządu, a drugi dla wspólników? A może wystarczy jeden, jeśli wspólnicy są w zarządzie? Poza tym jak mam opisać sposób reprezentacji na formularzu, jeśli w umowie spółki nic o tym nie jest napisane?

Jeśli w zarządzie spółki z o.o. są dwie osoby to wystarczy wypełnić jeden formularz KRS WK, na formularzu jest miejsce na dokonanie wpisu dwóch osób. Wspólników spółki z o.o. nie wpisujemy na formularzu KRS WK, nawet jeśli wszyscy wspólnicy są w zarządzie. Wspólników wpisujemy na formularzu KRS WE. Z kolei, jeśli w umowie spółki brak informacji o sposobie reprezentacji, to w przypadku zarządu wieloosobowego przepisujemy sposób reprezentacji z k.s.h.

Formularz KRS WK

Formularz KRS WK

Formularz KRS WK jest jednym z wielu formularzy wykorzystywanych do dokonywania wpisów w KRS. W rozpatrywanym przez nas przypadku spółki z o.o. formularz KRS WK stanowi załącznik do wniosku o rejestrację spółki z o.o. dotyczący zarządu spółki. W związku z tym, iż zarząd w spółce z o.o. jest jednym z ustawowych organów spółki wymaganych k.s.h., spółka z o.o. musi posiadać zarząd. Nie ma możliwości, aby bez tego organu sąd dokonał rejestracji spółki z o.o. w KRS.

Jak wypełnić formularz KRS WK?

Czytelniku, na początek poczyńmy pewne założenia, aby stały się one dla nas podstawą do wypełnienia naszego formularza KRS WK.

Nasze założenia: W dniu 12 lutego 2018 r. przed notariuszem trzej wspólnicy zawiązali spółkę pod firma ABCD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Poza umową spółki powołano dwuosobowy zarząd w osobach: Jana Stanisława Nowaka Prezesa Zarządu i Jana Kowalskiego Wiceprezesa Zarządu. W umowie spółki wprowadzono następujący zapis dotyczący reprezentacji spółki „Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.”

Wobec powyższego, na formularzu KRS WK musimy dokonać wpisu obu powołanych członków zarządu wraz z informacją o sposobie reprezentacji.  W części I formularza zaznaczamy X obok organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu. Potem wpisujemy nazwę organu ZARZĄD oraz uzupełniamy informacje o sposobie reprezentacji podmiotu. Proponuję, aby wpisać sposób reprezentacji słowo w słowo z umowy spółki. Jeśli w umowie spółki brak informacji o sposobie reprezentacji to w przypadku zarządu wieloosobowego należy wpisać „do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem” przepisując  sposób reprezentacji z treści art. 205 § 1 k.s.h.:

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

W części II formularza uzupełniamy informacje dotyczące kolejnych członków zarządu zaznaczając, iż wpis dotyczy osoby fizycznej (wiesz już, że w przypadku zarządu spółki z o.o. nie ma innej możliwości), wpisując imiona, nazwiska, numer pesel, funkcję w organie (prezes zarządu, wiceprezes zarządu, członek zarządu). Ponadto przekreślamy numer krs, numer regon oraz zakładając, że osoba nie jest zawieszona, przekreślamy tabelę z datą zawieszenia.

 

Kto podpisuje formularz KRS WK?

Formularz KRS WK podpisują wszyscy członkowie zarządu, zgodnie z treścią art. 164 § 1 k.s.h.:

Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

 

Zdaję sobie sprawę, że formularz KRS WK jest załącznikiem do wniosku i już wielokrotnie słyszałam, że sam formularz KRS WK może zostać podpisany przez któregokolwiek członka zarządu, ponieważ wystarczy, iż wniosek KRS W3 został podpisany przez wszystkich członków zarządu. Osobiście nie radzę tego sprawdzać i złożyć do KRS zarówno wniosek, jak i wszystkie pozostałe dokumenty podpisane przez pełen skład zarządu.

Tak jak już sugerowałam Tobie w poprzednich wpisach, formularze KRS proponuję zawsze pobierać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, aby mieć pewność co do ich aktualności.

Wzór przykładowo wypełnionego formularza KRS WK w spółce z o.o.

Poniżej zamieszczam wzór przykładowo wypełnionego formularza KRS WK, który wraz z pozostałą dokumentacją załączamy do wniosku KRS W3.

KRS WK

Czytelniku, liczę że tym razem nie będziesz miał problemów z wypełnieniem formularza KRS WK. Jednak jeśli wciąż masz wątpliwości czy dobrze wypełniasz formularze KRS, to proszę daj mi znać. A jeśli potrzebujesz porady prawnej to napisz do mnie maila.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Robert Styczeń 6, 2019 o 16:27

Dzień Dobry,
Mam dwa pytania:
1. mając w zarządzie prezesa, wice i dwóch członków zarządu rozumiem że składam 2 wnioski dy wniosek czy tylko Ci co na nim widnieją…?

2. czy wniosek wk-20 podpisuje tylko fundator czy każdy z zarządu….?

Dziękuje za odpowiedzi

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Styczeń 14, 2019 o 16:51

Panie Robercie,
składa Pan wnioski związane z wpisem w KRS. Każdego członka zarządu należy wpisać do KRS.
Co do wniosku KRS WK-20 to proszę sprawdzić w statucie spółki. Co do zasady dokumenty podpisuje zarząd.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: