Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Dzień dywidendy w spółce z o.o.

Aneta Kułakowska27 maja 2020Komentarze (0)

Rok obrotowy 2019 zakończył się. Pomimo tego, że w tym roku dostaliście 3 dodatkowe miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego, to domyślam się, że większość z Was ma już gotowe sprawozdanie i planuje zwyczajne zgromadzenie wspólników. A to oznacza, że w niedługim czasie będziecie dzielić wypracowany w 2019 roku zysk. Wobec tego pomyślałam, że warto napisać  co to takiego ten dzień dywidendy w spółce z o.o.

Dzień dywidendy w spółce z o.o.

Dzień dywidendy w spółce z o.o.

Najczęściej pytacie mnie komu należy się dywidenda. Macie wątpliwości, czy jeśli nastąpiła zmiana wspólników po zakończonym roku obrotowym to czy byłemu wspólnikowi należy się dywidenda czy może aktualnemu.

Otóż, w tym przypadku przepis art. 193 k.s.h. nie powinien wzbudzać wątpliwości. Prawo wspólnika do dywidendy powiązane jest z dniem podjęcia uchwały o podziale zysku. Uprawnionymi do dywidendy są więc wspólnicy, którzy posiadają udziały spółki w dniu podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o podziale zysku. Wypłata dywidendy dotyczy więc aktualnego składu wspólników.

A to oznacza, że co do zasady dniem dywidendy jest dzień podjęcia uchwały o podziale zysku. Jeśli więc jesteś wspólnikiem to w tym dniu nabywasz prawo do dywidendy. Oczywiście ta zasada obowiązuje tylko jeśli nie wskazano innego dnia dywidendy w uchwale o podziale zysku. Umowa spółki bowiem może upoważnić zgromadzenie wspólników do określenia dnia dywidendy. Zgromadzenie wspólników może zatem w uchwale dokonać przesunięcia dnia dywidendy, jednak maksymalnie o dwa miesiące od podjęcia uchwały. Wówczas to ten dzień, a nie dzień podjęcia uchwały będzie dniem dywidendy.

Wzór uchwały o podziale zysku

Poniżej przykładowy wzór uchwały o podziale zysku, w której dniem dywidendy jest dzień podjęcia uchwały.

                               Uchwała nr …

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy …..

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ……… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ….., niniejszym postanawia zysk netto w kwocie … złotych wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy …….., podzielić w następujący sposób:

  • kwotę ….  złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
  • kwotę ….  złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Wypłata dywidendy nastąpi w terminie do dnia …… roku.

Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy

Reasumując, dniem dywidendy jest zatem dzień  ustalony w uchwale o podziale zysku przez wspólników. Jeśli uchwała nie wskazuje dnia dywidendy to tym dniem jest dzień podjęcia uchwały o podziale zysku. Jest to o tyle ważne, że na podstawie dnia dywidendy ustala się listę uprawnionych do wypłaty dywidendy wspólników. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli jednak uchwała o podziale zysku nie określa dnia wypłaty dywidendy to dywidenda powinna być wypłacona niezwłocznie po dniu dywidendy.

O przeznaczeniu zysku w spółce z o.o. możecie przeczytać tutaj. Zapraszam.

***********

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Posiedzenia zarządu po zmianie przepisów

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 

Koronawirus a termin złożenia wniosku o upadłość

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: