Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Dzień dywidendy w spółce z o.o.

Aneta Kułakowska27 maja 2020Komentarze (0)

Rok obrotowy 2019 zakończył się. Pomimo tego, że w tym roku dostaliście 3 dodatkowe miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego, to domyślam się, że większość z Was ma już gotowe sprawozdanie i planuje zwyczajne zgromadzenie wspólników. A to oznacza, że w niedługim czasie będziecie dzielić wypracowany w 2019 roku zysk. Wobec tego pomyślałam, że warto napisać  co to takiego ten dzień dywidendy w spółce z o.o.

Dzień dywidendy w spółce z o.o.

Dzień dywidendy w spółce z o.o.

Najczęściej pytacie mnie komu należy się dywidenda. Macie wątpliwości, czy jeśli nastąpiła zmiana wspólników po zakończonym roku obrotowym to czy byłemu wspólnikowi należy się dywidenda czy może aktualnemu.

Otóż, w tym przypadku przepis art. 193 k.s.h. nie powinien wzbudzać wątpliwości. Prawo wspólnika do dywidendy powiązane jest z dniem podjęcia uchwały o podziale zysku. Uprawnionymi do dywidendy są więc wspólnicy, którzy posiadają udziały spółki w dniu podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o podziale zysku. Wypłata dywidendy dotyczy więc aktualnego składu wspólników.

A to oznacza, że co do zasady dniem dywidendy jest dzień podjęcia uchwały o podziale zysku. Jeśli więc jesteś wspólnikiem to w tym dniu nabywasz prawo do dywidendy. Oczywiście ta zasada obowiązuje tylko jeśli nie wskazano innego dnia dywidendy w uchwale o podziale zysku. Umowa spółki bowiem może upoważnić zgromadzenie wspólników do określenia dnia dywidendy. Zgromadzenie wspólników może zatem w uchwale dokonać przesunięcia dnia dywidendy, jednak maksymalnie o dwa miesiące od podjęcia uchwały. Wówczas to ten dzień, a nie dzień podjęcia uchwały będzie dniem dywidendy.

Wzór uchwały o podziale zysku

Poniżej przykładowy wzór uchwały o podziale zysku, w której dniem dywidendy jest dzień podjęcia uchwały.

                               Uchwała nr …

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy …..

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ……… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ….., niniejszym postanawia zysk netto w kwocie … złotych wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy …….., podzielić w następujący sposób:

 • kwotę ….  złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
 • kwotę ….  złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Wypłata dywidendy nastąpi w terminie do dnia …… roku.

Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy

Reasumując, dniem dywidendy jest zatem dzień  ustalony w uchwale o podziale zysku przez wspólników. Jeśli uchwała nie wskazuje dnia dywidendy to tym dniem jest dzień podjęcia uchwały o podziale zysku. Jest to o tyle ważne, że na podstawie dnia dywidendy ustala się listę uprawnionych do wypłaty dywidendy wspólników. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli jednak uchwała o podziale zysku nie określa dnia wypłaty dywidendy to dywidenda powinna być wypłacona niezwłocznie po dniu dywidendy.

O przeznaczeniu zysku w spółce z o.o. możecie przeczytać tutaj. Zapraszam.

**********************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również ebook Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Posiedzenia zarządu po zmianie przepisów

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 

Koronawirus a termin złożenia wniosku o upadłość

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: