Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Aneta Kułakowska02 kwietnia 2019Komentarze (0)

O obowiązku sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności już było. W ostatnim wpisie pojawił się również przykładowy wzór takiego sprawozdania zarządu. A dzisiaj dla odmiany postanowiłam napisać o tym, czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności. Zapewne niektórych z Was to zainteresuje.

Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności

Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Co do zasady spółki z o.o. mają obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności. Od zasady są jednak wyjątki, które wprowadza ustawa o rachunkowości.

Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności? Jeśli tak, to jakie zatem warunki należy spełnić, aby nie sporządzać sprawozdania  z działalności?

Spółka z o.o. powinna mieć status jednostki mikro lub małej, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę o skorzystaniu z takiego uproszczenia.

Spółka  z o.o. powinna informacje dotyczące nabycia udziałów własnych przedstawić w informacji dodatkowej lub w informacjach uzupełniających do bilansu.

Art. 49 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości

4.Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 i ust. 1b, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej, a w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3, jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy.

5.Jednostka mała, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności zgodnie z ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

Pamiętajcie o tym, że pomimo możliwości niesporządzania sprawozdania z działalności, k.s.h. nie został odpowiednio dostosowany pod tym względem i nakłada na zgromadzenie wspólników obowiązek rozpatrzenia tego sprawozdania. Dlatego warto w protokole zwyczajnego zgromadzenia zawrzeć informację, że zarząd na podstawie ustawy o rachunkowości  skorzystał z tej możliwości i nie miał obowiązku sporządzenia sprawozdania z działalności. Jest wówczas szansa, że unikniecie wezwania KRS do złożenia sprawozdania z działalności.

Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Każda zarząd spółki musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie kierując się wskazanymi powyżej podpowiedziami. Mam nadzieję, że pomogłam.

*****

Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia możecie kupić w sklepie z ebookami

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Wzór sprawozdania zarządu z działalności

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Przedmiot działalności spółki z o.o.

Kto podpisuje dokumenty do KRS

Uchwała o dalszym istnieniu spółki

Umowa z jedynym członkiem zarządu będącym jednocześnie jedynym wspólnikiem

Rezygnacja członka zarządu złożona mailem

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: