Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Czy założyć spółkę z o.o.?

Aneta Kułakowska14 października 2023Komentarze (0)

Czy założyć spółkę z o.o.?

Spółka z o.o. ma sens w moim przypadku?

Czy warto założyć spółkę z o.o.?

O to często pytacie. Zastanawiacie się czy założyć spółkę z o.o. dopiero na etapie myślenia o swoim pierwszym biznesie. Jak i w momencie kiedy Wasz biznes działa w ramach jdg i czujecie, że to już czas na zmianę.

Nie ma na to odpowiedzi, która będzie pasować do każdego z Was. Dla części z Was faktycznie to będzie dobra decyzja. Dla części prowadzenie działalności w formie jdg całkowicie wystarczy. Zwyczajnie nie ma formy prawnej prowadzenia działalności idealnej dla każdego typu działalności. I choć spółkę z o.o. osobiście uważam za bardzo dobrą formę prawną to nie musi pasować do każdego. Poniżej przeczytacie o zaletach, a także o ewentualnych wadach spółki z o.o. To tylko kilka wybranych, które zresztą najczęściej są wymieniane w kontekście spółki z o.o.

Czy założyć spółkę z o.o.?

Czy założyć spółkę z o.o.?

Bez wątpienia spółka z o.o. to najpopularniejsza spółka w Polsce. Niestety nie zawsze ta forma prowadzenia działalności wybierana jest w oparciu o przemyślaną decyzję i po konsultacji z radcą prawnym, adwokatem czy doradcą podatkowym. Praktyka pokazuje, że w wielu przypadkach należałoby decyzję wcześniej skonsultować, aby potem po kilku latach nie stać przed koniecznością sprzedaży spółki czy jej likwidacji.

Moja praktyka zawodowa pokazuje, że zanim zainteresowany trafi do radcy prawnego czy adwokata, powinien skorzystać z konsultacji doradcy podatkowego, który oceni a może przeliczy opłacalność spółki z o.o. pod kątem planowanej działalności. Każdy przypadek trzeba przeanalizować indywidualnie.

Dlatego też proszę Was nie dajcie się zwieść opiniom, że spółka z o.o. jest idealną i jedynie słuszną formą prawną i rozwiązaniem wszelkich problemów. O założeniu spółki z o.o. przeczytacie w bezpłatnym ebooku.

Zalety spółki z o.o.

Ograniczona odpowiedzialność wspólników

Chodzi mi tutaj o ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o., w tym ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności. Jak zapewne wiecie, wspólnicy spółki nie odpowiadają swoim majątkiem prywatnym za ewentualne problemy finansowe spółki. Zatem ich odpowiedzialność w przypadku problemów spółki właściwie ogranicza się do ryzyka utraty wkładu wniesionego do spółki. Czasem do utraty możliwości zwrotu dopłat czy pożyczki udzielonej spółce.

Musicie jednak pamiętać o tym, że ta zaleta nie dotyczy wspólników, którzy są jednocześnie członkami zarządu. Tutaj dodatkowo należy brać pod uwagę ryzyko odpowiedzialności członków zarządu.

Możliwość założenia spółki zdalnie

Umowę spółki z o.o. możecie podpisać u notariusza. Możecie też założyć spółkę z o.o. całkowicie online bez wychodzenia z domu. Umożliwia Wam to system teleinformatyczny S24. Wystarczy posiadanie podpisu profilem zaufanym, podpisu kwalifikowanego lub podpisu osobistego.

Spółka z o.o. założona w S24 to forma znacznie tańsza, jeśli chodzi o koszty założenia spółki w porównaniu do spółki zainicjowanej umową u notariusza. Niestety w przypadku spółki założonej w S24 umowę spółki sporządzacie wyłącznie według dostępnego wzorca. A to oznacza, że nie skorzystacie z wielu możliwości, jakie daje k.s.h.

Niski minimalny kapitał zakładowy

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5.000 złotych. Wysokość kapitału nie jest zatem jakąś barierą do założenia spółki. Przepisy nie wymuszają też na Was wpłaty kapitału poprzez konto bankowe.

Brak składek ZUS

Wspólnicy spółki z o.o. nie płacą składek społecznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem są jedyni wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o.

Osoba fizyczna będąca jedynym wspólnikiem spółki z o.o. jest traktowana przez przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, a to się wiąże z obowiązkiem opłacania składek ZUS. Z kolei w spółkach co najmniej dwuosobowych takiego obowiązku nie ma.

Zwracam jednak Waszą uwagę na przypadki traktowania większościowego wspólnika spółki z o.o. przez ZUS jako „niemal jedynego wspólnika” i obciążanie składkami ZUS. Przeczytacie o tym we wpisie Niemal jedyny współnik spółki z o.o.

Dowolny cel działalności

Spółka z o.o. co do zasady może prowadzić działalność w dowolnym celu. Zatem w grę wchodzi działalność gospodarcza zarobkowa, jak to zwykle bywa. Macie również możliwość prowadzenia w ramach spółki z o.o. działalności, która takiego zysku może nie przynosi, np. charytatywna. Zatem w grę wchodzi każdy cel prawnie dopuszczalny.

Możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.

Przepisy k.s.h. umożliwiają Wam również założenie spółki przez jedną osobę. Zatem wystarczy jeden wspólnik. Co jest bardzo kuszące szczególnie w przypadku osób, które nie chcą wchodzić w spółki z innymi osobami. Mają złe doświadczenia, albo są na etapie, na którym nie chcą jeszcze wchodzić we współpracę z innymi osobami.

Zbywalność udziałów

Macie również dużą swobodę, jeśli chodzi o zbywalność udziałów. Pomijając ewentualne ograniczenia ustawowe czy te wynikające z umowy spółki lub porozumień pomiędzy wspólnikami. Zwykle zbycie udziałów spółki z o.o. nie jest związane z dużym skomplikowaniem. W ogólne zbywalność udziałów czy całej spółki jest łatwiejsza niż w innych formach prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka z o.o. jest też dużo wygodniejszą formą pod kątem ewentualnej sukcesji. Praktyka pokazuje, iż wielu przedsiębiorców z jdg przechodzi na spółkę z o.o. właśnie ze względu na sukcesję i w obawie o kontynuację działalności spółki w przyszłości.

Podatek CIT 9%

Sporą korzyścią jest również możliwość opodatkowania spółki, jeśli chodzi o małe biznesy. Stawką podstawową w przypadku spółki z o.o. jeśli chodzi o podatek dochodowy jest 19%. W przypadku spółek z o.o. posiadających status małego podatnika i których przychody w roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln euro istnieje możliwość płacenia podatku dochodowego w wysokości 9%. Trzeba spełnić jeszcze inne warunki, a także pamiętać o tym, że dotyczy to wszystkich dochodów poza dochodami z zysków kapitałowych.

CIT estoński

Spółka z o.o. po spełnieniu określonych warunków ma możliwość skorzystania z tzw. CIT estońskiego, czyli korzystniejszego opodatkowania niż to na ogólnych zasadach. Mocno upraszczając, dotyczy to przede wszystkim spółek, które inwestują i nie dzielą zysków pomiędzy wspólników.

Brak daniny solidarnościowej

Wypłata dywidendy na rzecz wspólnika spółki nie podlega opodatkowaniu daniną solidarnościową. A przypominam, że opodatkowaniu daniną solidarnościową podlega nadwyżka dochodów ponad kwotę 1.000.000 złotych pomniejszona o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Danina solidarnościowa wynosi 4% podstawy opodatkowania.

Praca wspólnika kosztem dla spółki

W spółce z o.o. macie również możliwość uporządkowania kwestii pracy na rzecz spółki przez wspólnika i rozliczeń pomiędzy spółką a wspólnikiem. A to z kolei wiąże się z różnymi możliwościami wypłaty ze spółki pieniędzy, zarówno z korzyścią dla wspólnika, jak i dla spółki. Nie zawsze to musi być dywidenda. Możecie na przykład skorzystać z zapisów art. 176 k.s.h. Przeczytacie o tym we wpisie Praca wspólnika w umowie spółki z o.o.

Dodatkowo wynagrodzenie za pracę wspólnika stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodów. Oczywiście mam tu na myśli faktycznie wykonywaną pracę i wypłacane za nią wynagrodzenie. Nie będę w tym miejscu pisać o możliwych sposobach rozliczeń za taką pracę.

Wady spółki z o.o.

Pełna księgowość

Każda spółka z o.o. prowadzi pełną księgowość. A pełna księgowość wiąże się nie tylko z pewnymi wymogami i formalnościami w tym zakresie. Dochodzą do tego również wyższe koszty obsługi księgowej. Szczególnie w porównaniu do działalności gospodarczej rozliczanej w oparciu o księgę przychodów i rozchodów. Dlatego też przed podjęciem decyzji o wyborze tej formy prawnej należy przeliczyć czy faktycznie w Waszym przypadku będzie to optymalna forma.

Formalności

Więcej formalności oznacza, że spółkę z o.o. prowadzi się przede wszystkim inaczej niż jednoosobową działalność. Zatem na początkowym etapie będzie to wymagać od Was trochę zaangażowania, aby poznać zasady działania spółki i wymogi z tym związane. Ewentualnie zatroszczenie się o wsparcie prawne w tym zakresie.  A to oznacza, że zwykle trudniej jest na początku, ale z czasem pewne kwestie ważne przy prowadzeniu spółki wchodzą w nawyk.

Wyższe koszty

Wyższe koszty, jak wspomniałam wyżej, związane będą z większą formalnością i koniecznością prowadzenia pełnej księgowości. Na wyższe koszty wpływają również dodatkowe obowiązki związane są ze sprawozdawczością (sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności spółki, obowiązek składania dokumentów rocznych do KRS), odbywaniem zgromadzeń wspólników, a także koszty ewentualnych zmian w umowie spółki oraz aktualizacji wpisu w KRS.

Na początku będzie to wymagać albo większych kosztów związanych z obsługą prawną, ewentualnie większego własnego zaangażowania czasowego, aby ustalić jak funkcjonuje spółka z o.o. oraz jak przygotować wymagane przepisami dokumenty.

Reasumując, chciałabym jedynie podkreślić, że pomimo tego że spółka z o.o. jest bardzo popularną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, to nie jest ona idealną formą prawną dla wszystkich. Oczywiście nie należy się jej bać, ale jak wspomniałam na samym początku, wybierając spółkę z o.o. jako formę prowadzenia działalności należy rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”, w tym również związane z tym koszty.

Mnóstwo bezpłatnej wiedzy, w tym także wzorów znajdziecie na moim blogu. Zapraszam.

Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

*******************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklistę rejestracja spółki z o.o. w KRS

Checklista rejestracja spółki z o.o. w KRS

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Czy dziecko może być wspólnikiem spółki z o.o.?

Co sprawdzić przed podpisaniem umowy sprzedaży udziałów?

Czy powołanie prokurenta jest obowiązkowe?

Czy w trakcie zawieszenia jedyny wspólnik płaci ZUS?

Zapraszam również na drugiego bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: