Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Czy wynagrodzenie członka zarządu jest kosztem spółki?

Aneta Kułakowska17 lutego 2021Komentarze (0)

Czy wynagrodzenie członka zarządu jest kosztem spółki?

              Czy dotyczy to również wynagrodzenia członka zarządu, który jest wspólnikiem?

Kolejne z pytań Czytelników bloga. Powtarzają sie pytanie dotyczące wynagrodzenie na podstawie uchwały. zatem o takim wynagrodzeniu opowiem. Moim zdaniem wynagrodzenie członka zarządu jest kosztem spółki bez względu na to czy członek zarządu jest wspólnikiem czy nie. Potwierdzają to zresztą interpretacje podatkowe.

Czy wynagrodzenie członka zarządu jest kosztem spółki?

Czy wynagrodzenie członka zarządu jest kosztem spółki?

Jeśli macie wątpliwości w sprawach podatkowych, zawsze możecie wystąpić o interpretację. Interpretacje podatkowe potwierdzają, iż wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały może być kosztem uzyskania przychodów spółki z o.o.

Wynagrodzenie członka zarządu jest zapłatą za pełnienie przez niego funkcji w zarządzie. Zatem co do zasady spełnia warunki, aby wydatek spółki miał związek z funkcjonowaniem spółki i prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej. Nie znajduje się też na liście wyłączonych kosztów. I nie ma w tym przypadku znaczenia czy kwestię wypłaty wynagrodzenia na podstawie uchwały reguluje umowa spółki czy nie. Jak i nie ma znaczenia fakt, że członek zarządu jest również wspólnikiem tej spółki.

Interpretacja indywidualna

Dla zainteresowanych zgłębieniem tematu powołam się na jedną z interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 czerwca 2019 r. 0114-KDIP2-2.4010.175.2019.1.AS – CIT w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki wynagrodzenia wypłacanego prezesowi zarządu i członkom zarządu sp. z o.o., pełniącym funkcje na podstawie powołania.

W tym konkretnym przypadku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, na podstawie której członkowie zarządu otrzymywać mieli wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Tryb wypłacania i wysokość wynagrodzenia ustalane zostały tą uchwałą. Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników trzej wspólnicy (będący jednocześnie jedynymi członkami zarządu) podjęli uchwałę ustalającą wynagrodzenia dla prezesa zarządu i dwóch członków zarządu. Nie został powołany pełnomocnik spółki, a uchwała nie została zawarta w formie aktu notarialnego. Ustalili, że wynagrodzenie to będzie wypłacane w części stałej i zmiennej uzależnionej od efektów ekonomicznych. Część stała wypłacana będzie co miesiąc, natomiast część zmienna wypłacana będzie miesięcznie albo rzadziej, ponieważ jej przyznanie, jak i wysokość, zależne będzie od wyników spółki.

Czy wynagrodzenie członków zarządu spółki stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki?

Zadano więc pytanie. Czy wynagrodzenie prezesa zarządu i członków zarządu spółki, będących jednocześnie jedynymi wspólnikami spółki z o.o. przysługujące z tytułu pełnionych na podstawie powołania przez te osoby funkcji, stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka twierdziła, że tak. Zdaniem spółki definicja kosztów uzyskania przychodów znajdująca się w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na to wskazuje. Zatem kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. A także w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. A co za tym idzie spółka ma prawo odliczyć od przychodów wszelkie faktycznie poniesione wydatki. Warunkiem jest aby ich poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu lub też zabezpieczało źródło przychodów. Ponadto, aby poniesiony wydatek nie znajdował się w katalogu wydatków nie zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy.

Zdaniem spółki, jeżeli ani powołanie członków zarządu do pełnienia funkcji w zarządzie, ani uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków zarządu (będących jednocześnie członkami zarządu) z tytułu pełnionej funkcji nie są wadliwe to wówczas to wynagrodzenie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu spółki. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

*********************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałami ustalającymi wynagrodzenie zarządu.

Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Niemal jedyny wspólnik i wspólnik iluzoryczny w spółce z o.o.

Rada nadzorcza w umowie z członkiem zarządu

Kto reprezentuje spółkę w umowie z likwidatorem?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: