Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy spółka z o.o. składa sprawozdania finansowe jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej?

Aneta Kułakowska20 listopada 2019Komentarze (0)

Czy spółka z o.o. składa sprawozdania finansowe jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej? Od czasu założenia spółki nie prowadzimy żadnej działalności czy musimy sporządzać sprawozdania finansowe?

Składać sprawozdania finansowe czy nie składać?  – o to jest pytanie.

Nierzadko zdarza się, że rejestrujecie spółkę z o.o. w KRS i Wasze plany się dezaktualizują. Spółka jest, ale właściwie nic się w niej nie dzieje. A Wy zakładacie, że jeśli nic się nie dzieje, nie uzyskujecie przychodów, nie macie kosztów to właściwie nie macie żadnych obowiązków. Najczęściej budzicie się dopiero wtedy, gdy KRS pod rygorem nałożenia grzywny na członków zarządu upomina się o zaległe sprawozdania finansowe.Czy spółka z o.o. składa sprawozdania finansowe jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej

Czy spółka z o.o. składa sprawozdania finansowe jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej?

Moi Klienci również byli przekonani, że jeśli nie prowadzą żadnej działalności od początku istnienia spółki, nie osiągają przychodów, nie mają kosztów i majątku, to nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych. A tym bardziej nie są zobowiązani do ich złożenia wraz z pozostałymi dokumentami rocznymi do KRS. Wyobraźcie więc sobie jakie było ich zdziwienie, kiedy otrzymali pismo z KRS. Zresztą nawet kontaktując się ze mną liczyli, że KRS się pomylił, a ich jedynym zadaniem będzie poinformowanie pisemnie KRS, iż wobec nie podjęcia żadnej działalności nie są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania i złożenia dokumentów rocznych do KRS.

Oczywiście jestem w stanie wszystko zrozumieć. Jak to w życiu bywa, spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS, a plany się zmieniły. Nikt wówczas nie myśli o obowiązkach. W końcu, jeśli nie zarabiamy to nic nie musimy robić. Wydaje się, że jeśli spółka z o.o. nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie musi składać sprawozdań finansowych do KRS.

A co na to przepisy?

Zwróćcie uwagę, że przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują wyłączenia od sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego do KRS. Wobec takich spółek z o.o. nie mają zastosowania żadne wyjątki. Przepisy nakładają na zarząd spółki obowiązek złożenia w KRS rocznego sprawozdania finansowego, opinii rewidenta (jeśli taka powinna być sporządzona), uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe i uchwałę o  podziale zysku lub pokrycia straty, a także sprawozdanie z działalności. Spółka zobowiązana jest w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania do złożenia powyżej wskazanych dokumentów. Brakuje w tym zakresie jakichkolwiek wyłączeń.

Sami już rozumiecie, że odpowiedź na tytułowe pytanie wpisu brzmi: spółka z o.o. składa sprawozdania finansowe za wszystkie lata, nawet jeśli nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej

Postępowanie upominawcze i grzywna

Jeśli KRS stwierdzi, że sprawozdanie finansowe wraz z innymi dokumentami nie zostało złożone, wzywa spółkę do ich złożenia w terminie 7 dni pod rygorem nałożenia grzywny. Jeśli spółka (a właściwie zarząd) nie spełni tego obowiązku, KRS nakłada na członków zarządu grzywnę. KRS może ponawiać grzywny. Jednym postanowieniem KRS może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż piętnaście tysięcy złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Osobiście najczęściej spotykam się w praktyce z pierwszą grzywną w wysokości 1000 zł nakładaną na każdego członka zarządu. Ogólna suma grzywien nie może przewyższać miliona złotych. Pocieszające jest to, że w razie wykonania obowiązku lub umorzenia postępowania, niezapłacone do tego czasu grzywny ulegają umorzeniu.

****

Prowadzę również bloga dla spółek akcyjnych: Zarząd w spółce akcyjnej

Zapraszam na ostatnie wpisy blogowe:

Jak sporządzić tekst jednolity umowy spółki?

Po co podaje się adres do doręczeń?

Zgromadzenie wspólników zdalnie. Czy to możliwe?

Jak złożyć oświadczenie o adresie do doręczeń?

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: