Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy spółka z o.o. musi mieć pracowników?

Aneta Kułakowska19 marca 2020Komentarze (0)

Pytacie mnie często: czy spółka z o.o. musi mieć pracowników? Musimy w spółce kogoś zatrudniać? Czy spółka może prowadzić działalność gospodarczą bez pracowników?

Czy spółka z o.o. musi mieć pracowników

Czy spółka z o.o. musi mieć pracowników?

Otóż, spółka nie musi mieć pracowników. Nie musi nikogo zatrudniać i może prowadzić działalność gospodarczą bez pracowników. Żadne przepisy nie narzucają konieczności zatrudniania kogokolwiek. Czy to na podstawie umowy o pracę czy na umowę cywilnoprawną.

W praktyce małych spółek często pracę wykonują sami wspólnicy. Bardzo często również wspólnicy pełnią funkcję członków zarządu w takich spółkach. Pełnią wiele ról. Czasem jest tak tylko na początku rozwoju spółki, a czasem jest to taki model prowadzenia spółki zaplanowany w dłuższej perspektywie. Ważne jednak, aby pamiętać z czym każda rola się wiąże i w jaki sposób powinno być wypłacane wynagrodzenie.

Sposoby wynagradzania

Członek zarządu może mieć wypłacane przez spółkę wynagrodzenie na podstawie uchwały, umowy o pracę, umowy zlecenia czy kontraktu menadżerskiego. Z kolei wspólnicy mogą otrzymywać swoje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy świadczyć pracę na rzecz spółki na podstawie odpowiednich zapisów umowy spółki, tzw. powtarzające się świadczenia niepieniężne.

Do Was należy wybór jaki sposób wynagradzania wybrać, oczywiście stosowanie do wykonywanej w spółce pracy i w oparciu o obowiązujace przepisy. Umowa o pracę i umowa zlecenia podlegają składkom zus, jeśli więc zależy Wam na ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnym to możecie wybrać ten sposób wynagradzania. Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały, jak i wynagrodzenie wspólnika na podstawie umowy spółki nie podlegają ozosuowaniu, zatem płacicie tylko podatek dochodowy. Jeśli ten model wybierzecie, a chcecie mieć ubezpieczenie zdrowotne i korzystać z opieki zdrowotnej w ramach nfz  to warto wziąć pod uwagę zawarcie umowy zlecenia na kwotę choćby 100 zł, w ramach której płacicie zus oraz składkę zdrowotną i macie zapewnioną opiekę w ramach nfz. W spółce zawsze znajdą się jakieś drobne czynności, które można objąć taką umową.

Wykonywanie pracy przez wspólników

Wracając więc do tytułowego pytania. Nie musicie w spółce z o.o  zatrudniać osób z zewnątrz póki nie ma takiej potrzeby. Pamiętajcie jednak, że jeśli dokonujecie sprzedaży towaru lub usług w ramach prowadzonej przez spółkę działalności to te towary lub usługi musicie mieć u siebie „na stanie”. A to oznacza, że komuś musicie za nie zapłacić, czy to za wykonanie towaru, zakup towaru czy za świadczenie usług. Pamiętajcie również, że z samego faktu, że ktoś jest wspólnikiem nie wynika obowiązek wykonywania przez niego pracy na rzecz spółki. Mam wrażenie, że większość żyje w błędnym przekonaniu. Jeśli zatem wspólnik nie ma obowiązku świadczenia pracy (czy np. dostawy towaru, produktów) wpisanego w umowie spółki, ani zawartej ze spółką jakiejkolwiek umowy, która byłaby podstawą wykonywania przez niego pracy, to tej pracy nie musi wykonywać na podstawie k.s.h.

Wspólnicy zobowiązani są jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Jeśli więc w umowę spółki nie wpiszecie, że wspólnik jest zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki to jeśli nie podpiszecie z nim żadnej umowy to nie ma podstaw, aby pracował na rzecz spółki. Wniósł wkład pieniężny i czeka na swoją dywidendę 🙂 W końcu spółka z o.o. to spółka kapitałowa.

Jeśli jednak wspólnik świadczy na rzecz spółki pracę nieodpłatnie, to pamiętajcie o ryzyku podatkowym z tym związanym. Nieodpłatne świadczenia takiego wspólnika podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

**************

Ostatnie wpisy blogowe:

Jedyny wspólnik i jednocześnie jedyny członek zarządu na umowie o pracę

Wpływ koronawirusa na składanie wniosków do KRS

Czy podaje się adres do doręczeń członków rady nadzorczej?

Kiedy nie mogę złożyć wniosku o wpis zmian w S24?

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: