Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Czy rada nadzorcza może sprawdzać dokumenty spółki?

Aneta Kułakowska19 sierpnia 2023Komentarze (0)

Czy rada nadzorcza może sprawdzać dokumenty spółki?

Takie pytanie wpłynęło na maila od Pani Ewy. Rzadko piszę na blogu o radzie nadzorczej. W małych spółkach rzadko występuje. Zatem z chęcią podejmę się odpowiedzi na to pytanie. Zainteresowanych zapraszam.

Czy rada nadzorcza może sprawdzać dokumenty spółki?

Czy rada nadzorcza może sprawdzać dokumenty spółki?

Zatem jak to jest z radą nadzorczą? ma wgląd w dokumenty spółki czy nie?

Rada nadzorcza jak sama nazwa organu wskazuje sprawuje nadzór nad działalnością spółki. Sprawowanie nadzoru musi być bezpośrednio związane z dostępem do całej dokumentacji spółki. Jak się zatem domyślacie nie sposób cokolwiek nadzorować, jeśli nie wiadomo co się faktycznie dzieje. Wgląd do sprawozdania finansowego czy sprawozdania zarządu z działalności spółki to jednak za mało, aby mieć pełen obraz sytuacji spółki. Tym bardziej, że czasem członków zarządu i obsługę księgową ponosi zbytnia kreatywność.

Co może rada nadzorcza?

Zgodnie z art. 219§4-42 k.s.h.:

§4. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

§41. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w § 4, są przekazywane radzie nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

§42. Zarząd nie może ograniczać członkom rady nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 4.

A to oznacza, że rada może żądać sporządzenia lub przekazania jej wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności odnoszących się do jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

Obowiązek udzielenia informacji radzie nadzorczej

Zatem rada może żądać informacji, dokumentów i wyjaśnień od: członków zarządu, prokurentów, osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy.

Członkowie zarządu lub wskazane powyżej osoby powinny przekazać radzie nadzorczej informacje i dokumenty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania, chyba że dłuższy termin został wskazany w żądaniu.

Musicie też pamiętać o tym, że zarząd nie może ograniczać członkom rady nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji. Nie może też ograniczać dostępu do dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

A to z kolei oznacza, że niedopełnienie tych obowiązków przez zarząd czy określone w przepisach osoby, stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny albo karą ograniczenia wolności. Pamiętajcie o tym.

Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

*****************************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również ebook Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Jak cofnąć wniosek KRS?

Czy można zatwierdzić niepodpisane sprawozdanie finansowe?

Jak złożyć sprawozdanie finansowe bez jego zatwierdzenia?

Zapraszam również na drugiego bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: