Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy prokurent może być pełnomocnikiem w umowie z członkiem zarządu?

Aneta Kułakowska18 października 2019Komentarze (1)

Postanowiłam odpowiedzieć na blogu na pytanie: Czy prokurent może być pełnomocnikiem w umowie z członkiem zarządu?

Przyznam szczerze, że nie jest to łatwe zadanie. Chociażby dlatego, że przepisy nie mówią wprost kto może być pełnomocnikiem, a kto nie. Dodatkowo brak jednolitego stanowiska doktryny i orzecznictwa nie ułatwia zadania. Opowiem Wam jak to wygląda w oparciu o przepisy. Jednak ostateczą decyzję w tej kwestii, pozostawiam Wam samym.

Czy prokurent może być pełnomocnikiem w umowie z członkiem zarządu?

Czy prokurent może być pełnomocnikiem w umowie z członkiem zarządu

W art.  210.  §  1. k.s.h. przeczytacie, że:

W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

I choć żaden przepis prawa nie zabrania, aby pełnomocnikiem spółki do zawierania umów z członkami zarządu byli prokurenci, to jednak osobiście stoję na stanowisku, że prokurenci nie powinny być powoływani uchwałą zgromadzenia na pełnomocników. I choć pogląd przeciwny się obroni, zawsze doradzam w tej kwestii ostrożność.

Zgodnie z przywołanym przepisem, w umowie między spółką a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Przepis jednoznacznie określa podmioty uprawnione do reprezentacji spółki w umowach zawieranych z członkami jej zarządu, są to rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Wydaje się oczywistym, iż prokurent nie może reprezentować spółki w umowach z jego członkami zarządu.

Jednak w zadanym pytaniu chodzi o inną sytuację. Chodzi o osobę prokurenta wybraną przez zgromadzenie wspólników na pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu. Mimo podnoszonych w doktrynie wątpliwości, można spotkać stanowiska, które dopuszczają, aby zgromadzenie wspólników powołało na pełnomocnika prokurenta. Zwolennicy wychodzą z założenia, że skoro art. 210 §1 k.s.h. nie określa, kto może być pełnomocnikiem spółki to za dopuszczalne uznać również należy udzielenie przez zgromadzenie wspólników pełnomocnictwa do zawarcia umowy z członkiem zarządu prokurentowi. Przywołują przy okazji postanowienie z dnia 7 kwietnia 2010 r.  II UZP 5/10, w którym Sąd Najwyższy syttwierdził, iż „członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być umocowany przez zgromadzenie wspólników do zawarcia umowy o pracę z innym członkiem zarządu”.  A jeśli członek zarządu może być pełnomocnikiem, to tym bardziej dotyczy to prokurenta.

Podsumowanie

Zaznaczam, że nie ma jednolitego stanowiska orzecznictwa i doktryny w tej kwestii. Osobiście zalecam, aby do zawarcia umowy zgromadzenie wspólników wybierało osoby nie pełniące funkcji prokurenta. Jeśli jednak, pomimo rozbieżności stanowisk w tej kwestii, chcecie powołać prokurenta na pełnomocnika, myślę, że macie szansę na obronę swojego stanowiska. Na jego poparcie zawsze znajdziecie co najmniej kilka orzeczeń.

W swojej praktyce zawodowej częściej spotykam się jednak z nieświadomością istnienia zasad określonych w art. 210 §1 k.s.h. Pamiętajcie, że umowę z członkiem zarządu zawartą w imieniu spółki przez inny podmiot niż rada nadzorczą lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników uznaje się za bezwzględnie nieważną.

 

****

Zapraszam na ostatnie wpisy blogowe:

Czy uchwałę o wynagrodzeniu członka zarządu muszę złożyć do KRS?

Zgoda spółki na sprzedaż udziałów

Czy prokurent może podpisać sprawozdanie finansowe?

Czy rezygnację członka zarządu trzeba potwierdzic uchwałą o odwołaniu?

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Paweł 19 października, 2019 o 18:35

super komentarz, jak zawsze na czasie. A co w sytuacji gdy spółka sprzedaje np. samochód członkowi zarządu tej spółki lub inną rzecz? Czy na taką sprzedaż – nie ma umowy, jest faktura – również uchwała zgromadzenia wspólników akceptująca przedmiot, cenę, warunki czy dotyczy to tylko umów zawieranych z członkiem zarządu (ale co to jest umowa – czy tylko spisany dokument z paragrafami czy również faktura jest taką umową?)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: