Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Aneta Kułakowska10 maja 2022Komentarze (0)

 Co to jest sprawozdanie finansowe?

Takie pytanie ostatnio otrzymałam od początkującej przedsiębiorczyni, która założyła spółkę z o.o. Faktycznie po wprowadzeniu nowego ładu powstało wiele nowych spółek, a z ich powstaniem mnóstwo wątpliwości. Na blogu znajdziecie sporo wpisów dla osób poczatkujących. Dzisiaj odpowiem jednak na tytułowe pytanie.

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem spółki przedstawiającym stan spółki. Dostarcza informacji ma temat sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej spółki.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku i walucie polskiej na koniec każdego roku obrotowego spółki. Lub na inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przygotowywane jest w formie zestawień liczbowych. Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w spółce z o.o. narzuca ustawa o rachunkowości. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym, np. 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej w formacie xml oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Specjalną aplikację Ministerstwa Finansów przeznaczoną do tworzenia czy odczytywania sprawozdań znajdziesz na stronie www.podatki.gov.pl.

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości zarząd spółki jest zobligowany w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Zwykle robi to księgowa zatrudniona w spółce lub w biurze rachunkowym, które obsługuje spółkę. Zakładając więc, że w zdecydowanej większości spółek z o.o. rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oznacza, że do dnia 31 marca każdego roku należy sporządzić sprawozdanie finansowe. Ponadto zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości należy również do tego dnia podpisać elektronicznie sprawozdanie finansowe przez osobę sporządzającą (zwykle księgowa) i cały aktualny skład zarządu (z uwzględnieniem zmian, o których przeczytasz we wpisie Kto podpisuje sprawozdanie finansowe po 1 stycznia 2022 r.?). Jeśli ktoś odmówi podpisania, powinien uzasadnić to na piśmie i załączyć to sprawozdania finansowego.

Datą sporządzenia sprawozdania finansowego jest data złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zatem w zdecydowanej większości to podpis elektroniczny księgowej decyduje o dacie sporządzenia sprawozdania finansowego. W imieniu członka zarządu sprawozdania nie może podpisać jego pełnomocnik ani prokurent.

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok

W dniu 10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok o 3 miesiące dotyczy również spółek  z o.o. Mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r. Zakładając, że rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie za 2021 do dnia 30 czerwca 2022 r.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego.

Ebook Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. II wydanie w sprzedaży

II wydanie ebooka Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. już w sprzedaży. Dzięki ebookowi dowiecie się jakie dokumenty za zakończony rok obrotowy musicie sporządzić i w jakim terminie. Jak zwołać i odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników. A także co dalej zrobić z dokumentami rocznymi, jeśli macie je gotowe. Zatem gdzie je złożyć, w jakiej formie i w jakim terminie. Wszystko napisane prostym i zrozumiałym językiem, jakiego używam na blogu.

Spis treści ebooka

**********************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Wzory dokumentów z omówieniem.

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Wzory dokumentów z omówieniem

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS?

Zmiana terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok

Jak prawidłowo wyliczyć wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: