Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Adres do doręczeń prokurenta

Aneta Kułakowska28 grudnia 2018Komentarze (0)

Dotychczas na blogu, na Waszą prośbę, pojawiło się kilka wpisów dotyczących prokurenta m.in. Powołanie prokurenta w spółce z o.o., Wzór uchwały o powołaniu prokurenta czy Zgoda prokurenta na powołanie. Często powracającym pytaniem jest adres prokurenta wskazywany w KRS. I o tym będzie dzisiejszy wpis.

 

Adres do doręczeń prokurenta

Adres do doręczeń prokurenta

Zmiany w ustawie o KRS, które weszły w życie 15 marca 2018 r. wprowadziły obowiązek składania do KRS informacji o adresie do doręczeń członków zarządu, likwidatorów, osób uprawnionych do powołania zarządu oraz prokurenta. I właśnie od 15 marca wszystkie spółki z o.o. składając dokumenty do KRS powinny pamiętać o oświadczeniach z adresami do doręczeń prokurentów. Dotyczy to pierwszego wniosku po zmianie przepisów. Przy kolejnych wnioskach nie ma już takiej konieczności, chyba że doszło do zmiany adresu lub prokurenta.

Art. 19a ust. 5 ustawy o KRS:

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń

Ustawa nie wprowadza ograniczeń w zakresie samych adresów do doręczeń. Może to być adres wskazany dowolnie na terenie Polski, Unii Europejskiej lub poza nią. Należy jedynie pamiętać, że jeżeli adres do doręczeń prokurenta znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Chodzi tak naprawdę o to, aby pod wskazanym w KRS adresem był zapewniony odbiór korespondencji. Tak więc wskazanym adresem do doręczeń może być również adres spółki.

 

Wzór oświadczenia prokurenta o adresie do doręczeń 

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór oświadczenia prokurenta o adresie do doręczeń.

Warszawa, dnia …………………

 Oświadczenie prokurenta o adresie do doręczeń

Ja niżej podpisany Tomasz Nowak – prokurent samoistny w  Spółce pod firmą ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadczam, iż aktualnie moim adresem do doręczeń jest: 00-001 Warszawa, ul. Warszawska 1.

………………………………

podpis prokurenta

 

  Adres do doręczeń prokurenta

Zmiana adresu do doręczeń

Zgodnie z art. 19a ust. 5b ustawy o KRS każdorazową zmianę adresu do doręczeń należy zgłosić do KRS. Pamiętajcie jednak, że jeśli chcecie zgłosić do KRS tylko i wyłącznie zmianę adresu do doręczeń prokurenta, to zgłoszenie tej zmiany do KRS nie podlega żadnej opłacie.

Pamiętajcie również, że spółki zobowiązane są do złożenia adresów do doręczeń prokurenta (i nie tylko) do KRS wraz z pierwszym wnioskiem składanym w rejestrze po wejściu w życie nowych przepisów, tj. od 15 marca br., jednak nie później niż do 15 września 2019 r.

 

*****

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: