Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Adres członka zarządu spółki z o.o. w KRS

Aneta Kułakowska16 lutego 201814 komentarzy

Czytelniku, dzisiejszym wpisem chciałabym odpowiedzieć na pytanie dotyczące adresu członka zarządu spółki z o.o., które dzisiaj otrzymałam na maila, a które często zadają moi Klienci.

Pani Mecenas, a jaki adres muszę podać do KRS jako członek zarządu? Adres zameldowania, zamieszkania czy może wystarczy jak podam adres spółki? Jaki adres podać, żeby było zgodnie z przepisami?

Odpowiem krótko: wpisujemy adres zamieszkania.

Adres członka zarządu spółki z o.o. w KRS

Adres członka zarządu spółki z o.o. w KRS

Przy okazji zmian dotyczących wzorów podpisów, o których już wcześniej pisałam tutaj, zmieniony został również art. 167 § 3 k.s.h. W nowym brzmieniu zobowiązuje on spółkę z o.o. do dołączenia adresów członków zarządu do zgłoszenia spółki oraz zmian w jej składzie osobowym, a ponadto do składania ich w przypadku każdorazowej zmiany adresu.

Zgodnie z art. 167 § 3 k.s.h.

Adresy członków zarządu należy dołączyć do zgłoszenia spółki oraz zmian w jej składzie osobowym, a także w przypadku każdorazowej zmiany adresu. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu adres zgłoszony do rejestru jest adresem, na który dokonuje się doręczeń dla członka zarządu.

Jak widzisz brak wyraźnego wskazania jakiego adresu dotyczy przepis, stąd pytania o jaki adres ustawodawcy chodziło. W ślad za doktryną mogę wskazać, iż chodzi zdecydowanie o adres zamieszkania członka zarządu. Adresem członka zarządu jest adres, pod którym członek zarządu faktyczne zamieszkuje, a nie mieszkanie, w którym jest zameldowany. Nie wystarczy wskazanie adresu korespondencyjnego, aczkolwiek taki może zostać dodatkowo podany. Kodeks spółek handlowych różnicuje adres i adres korespondencyjny czy do doręczeń. Adres członka zarządu może być położony poza Polską, przepis nie wprowadza w tym przypadku żadnych ograniczeń. Moim zdaniem spółka nie może ujawnić w rejestrze innego adresu niż adresu zamieszkania, chociażby członek zarządu wyrażał wobec spółki gotowość odbierania doręczanych pod ten adres pism.

Jak zapewne zauważyłeś, przywołany art. 167 § 3 k.s.h. Kodeks spółek handlowych nie wymaga, aby zgłoszenie adresu członka zarządu spełniało określone cechy formalne, w szczególności stanowiło jeden osobny dokument dołączony do zgłoszenia. Wobec tego obowiązek można zrealizować poprzez dołączenie zgody na powołanie członka zarządu zawierającej adres powołanego członka zarządu jak w zamieszczonym przeze mnie wzorze lub poprzez wskazanie adresu na liście członków zarządu, której wzór zamieściłam we wpisie Odwołanie Prezesa Zarządu a wpis w KRS.

 

Adres członka zarządu spółki z o.o. w KRS – zmiany przepisów

Czytelniku, jeśli śledzisz zmiany to wiesz, że szykuje się nowelizacja zmieniająca wiele ustaw, w tym również ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Póki żadne jeszcze zmiany nie weszły w życie, to nie będę na razie o nich pisać. Z kolei jakie zmiany się szykują i jak mogą zmienić się przepisy dotyczące adresu członków zarządu możesz przeczytać u Mecenas dr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej na Jej blogu zakonczeniedzialanosci.pl.

 

 Wzór zgłoszenia zmiany adresu członka zarządu w KRS

Jak już wspomniałam powyżej, przepis art. 167 § 3 k.s.h  zobowiązuje również spółkę do zgłoszenia do KRS zmian w przypadku każdorazowej zmiany adresu członka zarządu spółki z o.o. Poniżej zamieszczam przykładowy wzór takiego zgłoszenia zmiany adresu członka zarządu do KRS.

 

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r.

Wnioskodawca: ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

01-111 Warszawa, ul. Sądowa 1 lok. 1

KRS 0000001234

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU CZŁONKA ZARZĄDU

Działając w imieniu spółki pod firmą ABCD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  adres: 01-111 Warszawa, ul. Sądowa 1 lok. 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001234, o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych, NIP 111-222-33-44, REGON 123456789, zgłaszam niniejszym zmianę adresu Prezesa Zarządu:

 Jan Kowalski – Prezes Zarządu

Adres: 01-234 Warszawa, ul. Domowa 3 m. 4

Zarząd Spółki

…………………………………………………

 (podpisy)

Zgłoszenie zmiany podpisuje zarząd spółki z o.o. zgodnie z reprezentacją, ewentualnie umocowany radca prawny lub adwokat. Do zgłoszenia należy załączyć potwierdzenie opłaty w kwocie 40 zł zgodnie z tabelą opłat, ewentualnie dokonać płatności w kasie sądu.

Czytelniku, liczę że rozwiałam Twoje wątpliwości, przynajmniej w zakresie adresu członka zarządu zgłaszanego do KRS.

 *****

Poniżej wpis o adresie członka zarządu po zmianie przepisów:

Adres członka zarządu spółki z o.o. w KRS po zmianie przepisów

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 14 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Karolina Rokicka-Murszewska Marzec 2, 2018 o 12:52

Pani Mecenas, świetny wpis. Z adresami członków zarządu bywają faktycznie różne problemy. Dziękuję za polecenie mojego bloga!

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Marzec 2, 2018 o 14:33

Pani Mecenas, bardzo dziękuję. Gratuluję znakomitego bloga!

Odpowiedz

Marek Maj 4, 2018 o 14:47

Witam,
czy w przypadku braku takiego oświadczenia sąd zwróci wniosek czy wezwie do jego uzupełnienia.
Wniosek było złożony przez S24.
Czy mogę dosłać oświadczenie nie czekając na wezwanie z Sądu?
W jaki sposób mogę to zrobić w S24?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Maj 8, 2018 o 14:47

Panie Marku,
proponuję poczekać na odzew z sądu. Co do zasady sąd wzywa do uzupełnienia braków.

Odpowiedz

Tomasz Kazubski Maj 16, 2018 o 09:50

Wstukuję w Google: adres członków zarządu formularz i wyskakuje post Pani Mecenas na 1 miejscu. Jestem pod ogromnym wrażeniem skuteczności i gratuluję 🙂

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Maj 16, 2018 o 10:27

Bardzo dziękuję Panie Mecenasie. Sama nie wiem jak to się dzieje, przecież ja tylko piszę ;-).
Web.lex tak działa! Zasługa Rafała http://pamietnikadwokata.pl/

Odpowiedz

Kamila Czerwiec 4, 2018 o 23:04

Witam,
Czy zgłoszenie do KRS informacji o adresie członka zarządu może być podpisane przez prokurenta?
Czy zgłoszeniu podlega również adres prokurenta?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Czerwiec 7, 2018 o 12:13

Szanowna Pani Kamilo,
zapraszam do zapoznania się z zasobami bloga. Na pewno znajdzie Pani wielu wpisów, w tym odpowiedzi na pytania.
Proszę tylko pamiętać o reprezentacji w Pani spółce.

Odpowiedz

Marzena Czerwiec 7, 2018 o 12:43

Dzień dobry,

Czy można również prosić o wzór zgłoszenia /nie zmiany/ adresu do doręczeń prezesa spółki w myśl art. 19a ust. 5 uKRS? Czy do złożenia takiego oświadczenia nie przez samego zainteresowanego wymagane jest pełnomocnictwo?

pozdrawiam

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Czerwiec 11, 2018 o 20:31

Szanowna Pani Marzeno,
zapraszam do zapoznania się z najnowszym wpisem na blogu https://zarzadwspolcezoo.pl/zgloszenie-zmiany-adresu-czlonka-zarzadu/
Co do zasady zgłoszenia dokonuje zarząd zgodnie z reprezentacją, prokurent , radca prawny lub adwokat na podstawie pełnomocnictwa.

Odpowiedz

Marzena Październik 5, 2018 o 07:51

Pani Mecenas – jaka jest Pani opinia w kwestii – czy po uchyleniu przepisu art. 167 par. 3
(informacja z przypisu z systemu LEGALIS: Art. 167 § 3 uchylony ustawą z dnia 26.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która wchodzi w życie 15.03.2018 r.)
nie ma już obowiązku podawania adresu członków zarządu i zmian w tym zakresie do KRS ?
Pozdrawiam serdecznie i gratuluję świetnego lex-BLOGA!
Marzena Drab

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Październik 10, 2018 o 10:11

Pani Marzeno,
bardzo dziękuję i oczywiście cały zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów na blogu.
Co do Pani pytania, to do KRS należy złożyć listę członków zarządu wraz z adresami do doręczeń.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Jadwiga Czerwiec 11, 2019 o 12:07

Witam,
A jeśli członkowie nie zgłosili swoich adresów do doręczeń (spółka zakładana w 2013 roku) i zgłoszą je teraz to czy można to traktować jako zmianę adresów narzuconą zmieniającymi się przepisami i w ten sposób uniknąć opłaty skarbowej?

Pozdrawiam,
Jadwiga

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Czerwiec 14, 2019 o 06:51

Pani Jadwigo,
jeśli składa Pani jedynie informację o adresach bez wniosku o wpis zmiany to nie wnosi Pani opłaty sądowej.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: