Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Wiem, że większość z Was złożyła dokumenty roczne za 2023 do KRS. Ale niestety część jeszcze tego nie zrobiła i nie bardzo wie jak się za to zabrać i co złożyć.

Jak już jesteście po zwyczajnym zgromadzeniu wspólników i macie protokół ze zwyczajnego zgromadzenia to kolejnym etapem jest złożenie dokumentów do KRS. Dokumenty składacie elektronicznie i bezpłatnie poprzez Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF).

Dokumenty składa członek zarządu, prokurent, ewentualnie adwokat lub radca prawny. Jeśli w spółce nie ma członka zarządu lub prokurenta z PESEL-em to pozostaje Wam zlecenie złożenia przez adwokata lub radcę prawnego. Ewentualnie złożenie poprzez system S24 co wiąże się z opłatą 140 zł.

Macie na to 15 dni od dnia odbycia zwyczajnego zgromadzenia. W przypadku zatem, gdy odbyło się ono 30 czerwca 2024 r. to do 15 lipca 2024 r. mieliście termin na złożenie dokumentów do KRS. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście to zróbcie koniecznie, nawet po terminie. Nie czekajcie aż KRS Was wezwie pod rygorem nałożenia grzywny.

Złożenie sprawozdania do KRS w 2024

Złożenie sprawozdania do KRS w 2024

Za 2023 rok składacie elektronicznie do KRS następujące dokumenty:

 • sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • sprawozdanie z działalności spółki w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez cały zarząd (chyba że spółka korzysta z możliwości jego niesporządzania)
 • uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe oraz uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty – wystarczy skan
 • opinię biegłego rewidenta (jeśli spółka jest zobligowana do jej złożenia) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP biegłego rewidenta.

Aby wysłać dokumenty musicie mieć konto w RDF, następnie logujecie się i załączacie  dokumenty w wersji elektronicznej, podpisujecie wniosek i wysyłacie.

Po złożeniu dokumentów w KRS nie musicie oddzielnie przesyłać dokumentów do urzędu skarbowego.

Jeśli potrzebujecie wskazówek to na blogu jest mnóstwo wpisów i porad w tym zakresie. Zarówno jeśli chodzi o sporządzenie, jak i podpisanie dokumentów.

WAŻNE: Pamiętajcie, że niesporządzenie i niezłożenie sprawozdania finansowego jest przestępstwem karnoskarbowym. Przeczytacie o tym we wpisie Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS?

**********************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli szukacie prostych wzorów dokumentów z omówieniem to koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o.

Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Czy do zmiany umowy spółki potrzebuję wpisu w KRS?

Czy spółka dwuosobowa to dwóch wspólników? 

Sprawozdania rady nadzorczej

Czy protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki z o.o. musi mieć formą notarialną?

Zapraszam również na blogi Likwidacja spółki z o.o. oraz Projekt spółka z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Jak podzielić zysk w spółce z o.o.?

Aneta Kułakowska13 czerwca 2024Komentarze (0)

Jak podzielić zysk w spółce z o.o.?

Sporo z Was pytało ostatnio o możliwości podziału zysku w spółce z o.o. Obiecałam, że z tematem rozprawię się na blogu. Zatem zainteresowanych zapraszam.

Jak podzielić zysk w spółce z o.o.?

Jak podzielić zysk w spółce z o.o.?

Przy okazji chciałabym przypomnieć, iż w zakresie podziału zysku na blogu znajdziecie kilka starszych i wciąż aktualnych wpisów. Koniecznie się z nimi zapoznajcie.

Przeznaczenie zysku w spółce z o.o.

Jaką część zysku na wypłatę dywidendy?

Dzień dywidendy w spółce z o.o.

Termin wypłaty dywidendy

Kto ma prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów?

Uchwała o podziale zysku w spółce z o.o.

Jeśli zerknęliście do starszych wpisów to myślę, że sporo się Wam rozjaśniło. Zatem nie będę powielać treści tych wpisów, a tutaj jedynie zrobię checklistę i podsumowanie.

Zanim zdecydujecie jak podzielić zysk za ubiegły rok obrotowy to sprawdźcie:

 • Sprawozdanie finansowe, aby upewnić się ile wynosi zysk netto.
 • Porozmawiajcie z księgową i upewnijcie się czy są jakieś straty za poprzednie lata do pokrycia i czy spółka zgromadziła jakieś środki z zysków z lat poprzednich na kapitale zapasowym lub rezerwowym. Dzięki temu dowiecie się ile macie faktycznie pieniędzy do podziału, czy musicie pokryć straty z lat poprzednich.
 • Zerknijcie do umowy spółki i sprawdźcie czy macie zapisy dotyczące sposobu podziału zysku, wyłączenia części zysku od podziału czy przeznaczenia jakiejś części zysku na dywidendę, udziałów uprzywilejowanych co do zysku czy przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy lub na inny fundusz utworzony w spółce.
 • Przygotujcie (członkowie zarządu) wniosek co do podziału zysku, który przedstawicie zwyczajnemu zgromadzeniu wspólników jako propozycję podziału zysku.
 • Przed podjęciem uchwały o podziale zysku przez zwyczajne zgromadzenie wspólników upewnijcie się, że została podjęta uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Podział zysku podsumowanie

Podsumowując kwestie podziału zysku:

 • Kwota dywidendy nie może przekraczać zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione na utworzony z zysku kapitał zapasowy i rezerwowy.

Powyższą kwotę pomniejszacie o niepokryte straty, a także kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

W przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych.

 • Zysk przeznaczony na dywidendę dla wspólników dzieli się między wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez wspólników udziałów. Jednak umowa spółki może wprowadzać odmienne postanowienia w tym zakresie, a także udziały uprzywilejowane.
 • Prawo do dywidendy przysługuje wspólnikowi, który posiada udziały w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku lub innym dniu wskazanym w uchwale o podziale zysku.
 • Dywidenda wypłacana jest w terminie wskazanym w uchwale o podziale zysku. Jeśli brak terminu wypłaty w uchwale to dywidenda powinna zostać wypłacona niezwłocznie po podjęciu uchwale o podziale zysku.
 • Oprócz zysku netto wypracowanego w ostatnim roku obrotowym na wypłatę dywidendy można również przeznaczyć kapitał zapasowy (lub rezerwowy) utworzony z zysków z poprzednich lat, jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych.
 • Zysk można przeznaczyć na: pokrycie strat, wypłatę dywidendy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, inny fundusz, np. inwestycyjny, na wypłatę na rzecz zarządu bądź rady nadzorczej.
 • Nie macie obowiązku podziału zysku, chyba że co innego wynika z umowy spółki.

Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o. 

Ebook Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o.

Przy okazji przypominam, iż 7 czerwca swoją premierę miał ebook Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o. Od sporządzenia sprawozdania finansowego do złożenia dokumentów rocznych do KRS. Praktyczny przewodnik dla spółek z o.o.

Poza ebookiem w pakiecie znajdziecie 18 załączników ze wzorami dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia roku obrotowego w spółce z o.o. tego wcześniej nie było.

W pakiecie znajdziecie zatem ebooka w formacie pdf, który ma 122 strony oraz 18 załączników ze wzorami dokumentów.

Ebook do dnia 30 czerwca 2024 r. (włącznie) będzie do nabycia w cenie promocyjnej 277 zł. Od dnia 1 lipca 2024 r. będzie w stałej sprzedaży w cenie 399 zł.

Jeszcze w czerwcu w sprzedaży pojawi się możliwość zakupu ebooka bez załączników, jak i możliwość zakupu samych załączników bez ebooka.

Zerknijcie na stronę sklepu i koniecznie sprawdźcie spis treści i listę załączników. Jeśli jest to coś, czego akurat potrzebujecie to zapraszam do zakupów.

*******************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania z dodatkowymi dokumentami

Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania z dodatkowymi dokumentami

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Czy do zmiany umowy spółki potrzebuję wpisu w KRS?

Czy spółka dwuosobowa to dwóch wspólników? 

Sprawozdania rady nadzorczej

Czy protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki z o.o. musi mieć formą notarialną?

Zapraszam również na blogi Likwidacja spółki z o.o. oraz Projekt spółka z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Czy do zmiany umowy spółki potrzebuję wpisu w KRS?

Wiem, że prosiliście o wpis dotyczące podziału zysku. Dzisiaj taki szybki wpis w związku z kolejnym pytaniem w temacie zmiany umowy spółki.

Czy do zmiany umowy spółki potrzebuję wpisu w KRS?

Czy do zmiany umowy spółki potrzebuję wpisu w KRS?

Otóż, dość częstym przypadkiem jest dokonywanie notarialnej zmiany umowy spółki i na tym koniec. Część z Was jest święcie przekonana, że po podjęciu uchwały w protokole sporządzonym przez notariusza Wasza rola na tym się kończy. Szczególnie, jeśli notariusz wręczy Wam potwierdzenie złożenia aktu notarialnego do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN).

Nieświadomi żyjecie spokojnie myśląc, że doszło do zmiany umowy spółki. I tutaj zwykle przez przypadek dowiadujecie się, że umowa spółki, którą się posługujecie nie widnieje na odpisie w KRS. Zatem jej zmiana nie została wpisana do KRS. A jeśli nie została wpisana do KRS to skutecznie nie weszła w życie.

Pół biedy, jeśli nie upłynęło od zmiany pół roku. Wówczas możecie złożyć do KRS wniosek o wpis zmiany. Jeśli pół roku minęło to nic już z tym aktem notarialnym nie zrobicie. Zatem jeśli zależy Wam na tej zmianie to musicie ponowić wizytę u notariusza i ponownie dokonać zmiany.

Reasumując, do skutecznej zmiany umowy spółki poza podjęciem uchwały o zmianie umowy spółki potrzebujecie wpisu zmiany do KRS. A w tym celu konieczne jest złożenie wniosku o wpis zmian poprzez Portal Rejestrów Sądowych/e-formularze KRS. Pamiętajcie, że po każdej zmianie umowy spółki składacie do KRS tekst jednolity umowy spółki, a więc treść umowy spółki po zmianach.

O tym jak sporządzić tekst jednolity przeczytacie we wpisie Jak sporządzić tekst jednolity umowy spółki?

Zmiana reprezentacji a wpis w KRS

Swego czasu otrzymałam dwa podobne zapytania dotyczące zmiany umowy spółki m.in. sposobu reprezentacji.

Otóż spółka dokonała zmiany reprezentacji spółki poprzez zmianę umowy spółki. Niestety KRS wezwał spółkę do zmiany sposobu reprezentacji, ponieważ dokonana zmiana była nieprawidłowa i nie mogła zostać wpisana w KRS. Spółka postanowiła zatem wrócić do poprzedniego zapisu umowy spółki dotyczącego reprezentacji.

W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość czy w takiej sytuacji, jeśli nie dochodzi do zmiany sposobu reprezentacji czy należy składać ponownie wniosek o wpis zmian czy nie.

Otóż należy złożyć wniosek o wpis zmian, nawet jeśli zapis dotyczący sposobu reprezentacji nie zmienił się. Wpisu do KRS wymaga bowiem sama zmiana umowy spółki. Jeśli nie dokonamy wpisu zmian do KRS, zmiana umowy spółki nie wjedzie w życie.

Ebook Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o. w sprzedaży

Ebook Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o.

Przy okazji przypominam, iż w ostatni piątek 7 czerwca swoją premierę miał ebook Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o. Od sporządzenia sprawozdania finansowego do złożenia dokumentów rocznych do KRS. Praktyczny przewodnik dla spółek z o.o.

Ebooka napisałam prostym i zrozumiałym językiem. Poza samą treścią zamieszczoną w ebooku znajdziecie 18 załączników ze wzorami dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia roku obrotowego w spółce z o.o. tego wcześniej nie było.

W pakiecie znajdziecie zatem ebooka w formacie pdf, który ma 122 strony oraz 18 załączników ze wzorami dokumentów.

Ebook do dnia 30 czerwca 2024 r. (włącznie) będzie do nabycia w cenie promocyjnej 277 zł. Od dnia 1 lipca 2024 r. będzie w stałej sprzedaży w cenie 399 zł.

Jeszcze w czerwcu w sprzedaży pojawi się możliwość zakupu ebooka bez załączników, jak i możliwość zakupu samych załączników bez ebooka.

Zerknijcie na stronę sklepu i koniecznie sprawdźcie spis treści i listę załączników. Jeśli jest to coś, czego akurat potrzebujecie to zapraszam do zakupów.

*******************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania z dodatkowymi dokumentami

Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania z dodatkowymi dokumentami

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Czy protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki z o.o. musi mieć formą notarialną?

Czy spółka dwuosobowa to dwóch wspólników? 

Sprawozdania rady nadzorczej

Czy musimy udostępniać dokumenty roczne wspólnikom?

Zapraszam również na blogi Likwidacja spółki z o.o. oraz Projekt spółka z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Czy protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki z o.o. musi mieć formą notarialną?

W ostatnim czasie dostałam sporo pytań od Klientów właśnie w zakresie formy protokołu jednoosobowej spółki z o.o. Z tym pytaniem przypomniała się również jedna z Czytelniczek bloga – Pani Grażyna.

O protokołach zwyczajnych zgromadzeń i o samych zwyczajnych zgromadzeniach sporo już napisałam i będę jeszcze pisać. A dzisiaj zapraszam na krótki wpis o protokole spółki jednoosobowej.

Czy protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki z o.o. musi mieć formą notarialną?

Czy protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki z o.o. musi mieć formą notarialną?

Skąd te pytania o formę protokołu?

Otóż dlatego, że część z Was sugeruje się zapisami art. 210 § 2 k.s.h. Szczególnie w przypadku, jeśli jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu.

Zapisy art. 210 § 2 k.s.h. regulują przypadek czynności pomiędzy spółką a wspólnikiem, który jest jednocześnie jednym członkiem zarządu. Taka czynność dla swej ważności wymaga aktu notarialnego.

W przepisie tym jest tak naprawdę mowa o zawieraniu umów między spółką a członkiem jej zarządu – jedynym wspólnikiem w spółce jednoosobowej. Skutkiem niezachowania formy notarialnej jest bezwzględna nieważność dokonanej czynności prawnej. Nie dotyczy to jednak protokołów ze zgromadzeń wspólników. Tutaj wystarczy zwykła forma pisemna.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki protokół został spisany przez notariusza czy potwierdzający podpisy pod protokołem przez notariusza. Zawsze możecie skorzystać z formy silniejszej niż wymagana przepisami.

Czasami taka forma jest zalecana chociażby w przypadkach kiedy data podjęcia konkretnej uchwały jest na tyle istotna, iż chcecie uniknąć kwestionowania ważności podjętej uchwały w konkretnej dacie.

Wyjątki od formy zwykłej pisemnej

Jeśli już wspominam o formie protokołu to muszę też wspomnieć o wyjątkach. Wyjątki związane są porządkiem obrad takiego zgromadzenia.

Jeśli na zwyczajnym zgromadzeniu jednoosobowej spółki z o.o. planowane jest podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki, o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, to wówczas wymagana jest forma notarialna protokołu. Zatem protokół ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników sporządza notariusz.

Od razu zaznaczam, że powyższe wyjątki nie dotyczą uchwał podejmowanych w S24. Spółki, które zostały założone poprzez S24 i nie dokonały zmiany umowy spółki notarialnie, nadal mogą dokonywać zmian umowy spółki w S24.

Ebook Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o. w sprzedażyEbook Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o. w sprzedaży

Przy okazji przypominam, iż w ostatni piątek 7 czerwca swoją premierę miał ebook Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o. Od sporządzenia sprawozdania finansowego do złożenia dokumentów rocznych do KRS. Praktyczny przewodnik dla spółek z o.o.

Ebooka napisałam prostym i zrozumiałym językiem. Poza samą treścią zamieszczoną w ebooku znajdziecie 18 załączników ze wzorami dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia roku obrotowego w spółce z o.o. tego wcześniej nie było.

W pakiecie znajdziecie zatem ebooka w formacie pdf, który ma 122 strony oraz 18 załączników ze wzorami dokumentów.

Ebook do dnia 30 czerwca 2024 r. (włącznie) będzie do nabycia w cenie promocyjnej 277 zł. Od dnia 1 lipca 2024 r. będzie w stałej sprzedaży w cenie 399 zł.

Jeszcze w czerwcu w sprzedaży pojawi się możliwość zakupu ebooka bez załączników, jak i możliwość zakupu samych załączników bez ebooka.

Zerknijcie na stronę sklepu i koniecznie sprawdźcie spis treści i listę załączników. Jeśli jest to coś, czego akurat potrzebujecie to zapraszam do zakupów.

*******************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania z dodatkowymi dokumentami

Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania z dodatkowymi dokumentami

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Czy spółka dwuosobowa to dwóch wspólników? 

Czy musimy udostępniać dokumenty roczne wspólnikom?

Sprawozdania rady nadzorczej

Czy były członek zarządu musi zachować tajemnicę spółki?

Zapraszam również na blogi Likwidacja spółki z o.o. oraz Projekt spółka z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Dzisiaj tym krótkim wpisem chciałabym Was poinformować o ebooku, który trafił dzisiaj do sprzedaży.

Dzisiaj ruszyła sprzedaż ebooka Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o. Od sporządzenia sprawozdania finansowego do złożenia dokumentów rocznych do KRS. Praktyczny przewodnik dla spółek z o.o.

Ebook Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o. w sprzedażyEbook Zatwierdzenie roku obrotowego w spółce z o.o. w sprzedaży

Ebook zastępuje znanego Wam już ebooka Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego, który znika dzisiaj ze sklepu.

Dzięki ebookowi dowiecie się jakie dokumenty za zakończony rok obrotowy musisz sporządzić i w jakim terminie. Co dalej z tymi dokumentami musicie zrobić, jeśli macie już je gotowe. Znajdziecie informacje o tym jak zwołać i odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników, a także gdzie, w jaki sposób, w jakiej formie i w jakim terminie złożyć sprawozdanie finansowe i pozostałe dokumenty roczne.

Oczywiście wszystko napisane prostym i zrozumiałym językiem, takim jakiego używam na blogu. Dodatkowo poza samą treścią zamieszczoną w ebooku w pakiecie znajdziecie 18 załączników ze wzorami dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia roku obrotowego w spółce z o.o. tego wcześniej nie było.

W pakiecie znajdziecie zatem ebooka w formacie pdf, który ma 122 strony oraz 18 załączników ze wzorami dokumentów.

Zdaję sobie sprawę, że ebooka zapowiadałam na koniec marca tego roku, dlatego też postanowiłam bez dodatkowych kodów czy konieczności zapisu na newsletter wprowadzić ebooka do sprzedaży w promocyjnej cenie.

Ebook do dnia 30 czerwca 2024 r. (włącznie) będzie do nabycia w cenie promocyjnej 277 zł. Od dnia 1 lipca 2024 r. będzie w stałej sprzedaży w cenie 399 zł.

Jeszcze w czerwcu w sprzedaży pojawi się możliwość zakupu ebooka bez załączników, jak i możliwość zakupu samych załączników bez ebooka.

Zerknijcie na stronę sklepu i koniecznie sprawdźcie spis treści i listę załączników.

*******************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania z dodatkowymi dokumentami

Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania z dodatkowymi dokumentami

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Czy spółka dwuosobowa to dwóch wspólników? 

Czy musimy udostępniać dokumenty roczne wspólnikom?

Sprawozdania rady nadzorczej

Czy były członek zarządu musi zachować tajemnicę spółki?

Zapraszam również na blogi Likwidacja spółki z o.o. oraz Projekt spółka z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych