Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe po 1 stycznia 2022 r.?

Pytacie co się zmieniło w składaniu podpisów pod sprawozdaniem finansowym spółki z o.o. Doszły już do Was informacje, że wraz z nowym rokiem zaszły też zmiany i w tym zakresie. Faktycznie z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie m.in. nowelizacja art. 52 ustawy o rachunkowości. O tym co się zmieniło i jakie aktualnie macie możliwości przeczytacie we wpisie.

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe po 1 stycznia 2022 r.?

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe po 1 stycznia 2022 r.?

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone w formacie xml podpisuje elektronicznie osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zwykle więc pierwszą osobą podpisującą sprawozdanie będzie księgowa.

Ponadto sprawozdanie finansowe podpisuje elektronicznie cały skład zarządu. Sprawozdanie możecie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem poprzez profil zaufany lub podpisem osobistym. Po zmianach w 2018 r. kłopoty z podpisem sprawozdania mieli członkowie zarządu, którzy byli obcokrajowcami. Ewentualnie zarządy wieloosobowe w spółkach. Nawet jeśli udało się zdobyć wszystkie podpisy to na etapie składania sprawozdania w Repozytorium Dokumentów Finansowych zdarzało się, że system informował o błędach co utrudniało wprowadzenie sprawozdania do systemu.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. zmienionymi przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe może podpisać elektronicznie jeden członek z wieloosobowego zarządu. Musicie jednak spełnić dodatkowe warunki. Otóż pozostali członkowie zarządu muszą złożyć oświadczenia, iż sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Mogą tez odmówić podpisania sprawozdania finansowego.

Pamiętajcie, że odmowa podpisania sprawozdania wymaga uzasadnienia. Takie uzasadnienie sporządzacie w formie elektronicznej lub w formie papierowej oraz dołączacie do sprawozdania finansowego.

Forma oświadczenia członków zarządu

Oświadczenie sporządzacie w formie elektronicznej lub w formie papierowej. W przypadku formy elektronicznej podpisujecie oświadczenie elektronicznie (podpis kwalifikowany, podpis profilem zaufanym lub podpis osobisty).

Z kolei w przypadku formy papierowej podpisujecie oświadczenie odręcznie. Dodatkowo przepisy zobowiązują członka zarządu, który podpisał sprawozdanie finansowe elektronicznie do sporządzenia elektronicznej kopii tego oświadczenia lub oświadczeń. Można tylko zgadywać, że chyba chodzi o skan takiego dokumentu.

Następnie takie oświadczenie dołączacie do sprawozdania finansowego oraz dołączacie do składanych dokumentów rocznych w Repozytorium Dokumentów Finansowych. Taką możliwość będziecie mieli już od 1 czerwca 2022 r.

Powyżej wskazane zasady podpisywania przez członków zarządu będę miały również zastosowanie do sprawozdań z działalności spółki. Jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce pewnie wkrótce się przekonamy. Na pewno będę jeszcze o tym pisać.

**************************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również ebook Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców z branży IT na Ukrainie – wywiad z kijowskim prawnikiem Andrijem Popko

Kiedy zgłosić członka zarządu do ZUS?

Czy wspólnik spółki z o.o. będzie płacił składki zus od 1 stycznia 2022 r.?

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały od 1 stycznia 2022 r.

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Andrij Popko

W sierpniu 2021 r. na blogu ukazał się wywiad z prawnikiem Andrijem Popko Jak założyć spółkę z o.o. (TOV) na Ukrainie i dlaczego warto pomyśleć o rozwoju firmy na ukraińskim rynku. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem.

Dlatego też z ogromną przyjemnością zapraszam Was na kolejną rozmowę z kijowskim prawnikiem Andrijem Popko specjalizującym się w prawie korporacyjnym i handlowym.

Pan Mecenas prowadzi bloga Założenie firmy i prowadzenie biznesu na Ukrainie w którym dzieli się z Czytelnikami wiedzą z zakresu zakładania i prowadzenia firmy na Ukrainie. Zachęcam Was do zajrzenia na blog i jego subskrypcję.

***

Nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców z branży IT na Ukrainie – wywiad z kijowskim prawnikiem Andrijem Popko

Aneta Kułakowska: Co to jest DIIA CITY?

Andrij Popko: Pomysł stworzenia specjalnego reżimu podatkowego dla branży IT powstał jeszcze w 2020 roku, z kolei już w sierpniu 2021 r. Rada Najwyższa przyjęła ustawę „O stymulowaniu rozwoju gospodarki cyfrowej na Ukrainie”, która zawierała podstawowe zasady DiCity, a pod koniec 2021 r. uchwalono ustawę, określającą specjalne podatki dla rezydentów Diia City.

Diia City jest po prostu specjalnym systemem podatkowym dla branży IT o specjalnych warunkach zatrudnienia specjalistów z zastosowaniem przepisów prawa angielskiego do ochrony inwestycji venture, gwarancjami ochrony praw własności intelektualnej oraz niezmiennością warunków przez kolejne 25 lat.

Mam wrażenie, że podobnie do Diia City na Ukrainie w Polsce działają Specjalne Strefy Ekonomiczne. Różnica jest taka, że ukraińskie rozwiązania dotyczą nowoczesnych technologii informatycznych.

AK: Dlaczego jest to ważny projekt dla przedsiębiorców z branży IT?

AP: Obecnie ukraiński sektor IT rośnie o 30 proc. w ciągu roku, ale według analityków i ekonomistów dzięki Diia City branża może wzrosnąć o 40-50 procent w ciągu najbliższych 2 lat.

Reżim przewiduje ulgowy tryb opodatkowania, upraszcza warunki zatrudniania pracowników oraz zatrudniania GIG specjalistów, określa pierwszeństwo pracodawcy jako właściciela produktów rozpracowanych przez IT specjalistów. 

AK: Czy przedsiębiorcy z branży IT w Polsce mogą z niego skorzystać?

AP: Obecnie jedyną przeszkodą w spełnianiu warunków dla uzyskania statusu rezydenta Diia City przez cudzoziemca (nierezydenta Ukrainy), jest obowiązek posiadania własnej ukraińskiej firmy, którą PLP Kancelaria Prawna zarejestruje bez żadnych problemów i z wielką przyjemnością zajmie się wszelkiego rodzaju księgowością/rachunkowością, a także zapewni świadczenie kompleksowych usług prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie.

AK: W jaki sposób Diia City może być atrakcyjna dla polskiego biznesu IT?

AP: Moim zdaniem dla zagranicznych firm IT Diia City, a zwłaszcza tych, które aktywnie rekrutują ukraińskich IT specjalistów do pracy w projektach, wygląda jako bardzo atrakcyjne rozwiązanie pod względem strukturyzowania biznesu oraz optymizacji zapłaty podatków.

AK: Jakie dokładnie regulacje prawne są korzystne dla polskich firm?

AP: Te korzyści są przy najmniej trzy i są one następujące:

  • Czynności w zakresie współdziałania z organami kontrolnymi odbywają się wyłącznie zdalnie przez profil elektroniczny przedsiębiorcy.
  • W ramach DIIA_CITY elementy prawa angielskiego są uniwersalnym instrumentem ochrony praw korporacyjnych. Zapewnia to inwestorom dodatkowe gwarancje opłacalności i bezpieczeństwa ukraińskich projektów.
  • A co najważniejsze, najbardziej atrakcyjne warunki podatkowe wraz z uwzględnieniem Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między naszymi krajami.

AK: Jakie są podstawowe warunki do uzyskania statusu rezydenta Diia City?

AP: Otrzymanie przez rezydenta Diia City 90% dochodów w zależności od rodzaju działalności IT.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników i Gig-specjalistów zaczynając od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym przyznano status „Diia City”, za każdy miesiąc kalendarzowy nie jest niższa niż równowartość 1 200 euro według oficjalnego kursu (hrywny do euro) Narodowego Banku Ukrainy na pierwszy dzień w danym miesiącu kalendarzowym; liczba pracowników i Gig-specjalistów (w przypadku zaangażowania) osoby prawnej przy obliczaniu średniego zatrudnienia na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, zaczynając od kolejnego miesiąca kalendarzowego, w którym osoba prawna uzyskała status rezydenta „Diia City”, wynosi co najmniej dziewięć osób.

Takie wymagania dotyczą przede wszystkim mocno rozwijających się firm. 

Natomiast Diia City pozostaje dostępna również dla startupów, do których wymóg średniego wynagrodzenia pracowników i ich liczba nie jest stosowany, jeśli roczny dochód firmy nie przekroczy 220 tys. euro, a start-up jest zarejestrowany nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku rezydenta Diia City.

AK: Jakie są podatki w DIIA CITY?

AP: Podatek korporacyjny. DIIA CITY umożliwia spółkom rezydentom dokonania wyboru między płaceniem podatku dochodowego (18%) a podatku od wyprowadzonego kapitału według stawki 9%.

Podatek od dywidendy. Dochód z dywidendy, który nie został wypłacony w ciągu 2 lat, nie będzie opodatkowany.

Kredyt podatkowy. Przy nabyciu udziału w startupie, inwestor otrzyma upust w postaci zmniejszonej stawki podatku dochodowego od kwoty inwestycji. Wysokość upustu zależy od kwoty kontraktu.

Ponadto zerowa stawka podatku będzie stosowana do dochodów ze sprzedaży udziałów osoby fizycznej w spółce rezydencie DIIA_CITY, pod warunkiem ich posiadania ponad 1 rok.

Podatki od wynagrodzeń specjalistów:

  • Podatek odliczany od kwoty wynagrodzenia – podatek dochodowy od osób fizycznych – 5% od wysokości wynagrodzenia. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega wynagrodzenie pracowników na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenia GIG pracowników na podstawie GIG kontraktów, wynagrodzenia autora za stworzenie projektu urzędowego oraz przeniesienie praw do projektów urzędowych);
  • podatek od kwoty wynagrodzenia – 1,5% kwoty wynagrodzenia;
  • Podatek od kwoty wynagrodzenia – co miesiąc jednorazowa składka na ubezpieczenie społeczne – 22% od płacy minimalnej. Na dzień 01.01.2022 była to kwota 1430,00 UAH (220 zł)

Jeśli wynagrodzenie specjalisty wynosi 15 000 zł (100 tys. hrywień), to łączne wydatki na odprowadzane składki podatkowe firmy wynoszą 1200 zł (7930 UAH). Przy tym wynagrodzenie netto będzie wynosić 14 000 zł.

Z kolei, jeśli specjalista otrzymuje ponad 240 tysięcy euro rocznie, całkowity dochód przekraczający ten limit opodatkowany za stawką 18% podatku dochodowego.

AK: Jakie raporty ma obowiązek składać rezydent DIIA CITY?

AP: Dla startupów raport z audytu nie jest przewidziany. Pierwszy raport z audytu ma być złożony rok lub dwa lata po przystąpieniu. 

Inne firmy, nie spełniające kryteriów startupu, mają obowiązek złożenia rocznego raportu o spełnianiu przez rezydenta kryteriów DIIA CITY oraz raportu z audytu finansowego, przeprowadzonego przez niezależną instytucję. Pierwszy audyt należy przeprowadzić 6 miesięcy po uzyskaniu statusu rezydenta

AK: Kiedy projekt DIIA CITY wejdzie w życie ? 

AP: Projekt obowiązuje już od 1 stycznia 2022 r., a pierwsi rezydenci mają być zarejestrowani na początku lutego.

AK: Czy polska inwestycja na Ukrainie do branży IT jest bezpieczna? 

AP: Państwo gwarantuje, że na razie „zasady gry” w ramach reżimu DIIA CITY nie ulegną zmianie w ciągu najbliższych 25 lat. 

AK: Gdzie można znaleźć więcej szczegółów na temat DIIA CITY? 

AP: Pod tym linkiem można znaleźć podstawowe informacje o DIIA CITY po angielsku https://city.diia.gov.ua/en

Ponadto zachęcam do odwiedzin mojego bloga Jak założyć firmę na Ukrainie, gdzie na ten temat napisałem już całkiem sporo artykułów. Oczywiście też nadal będę tam pisał o aktualnościach „uruchomienia” DIIA CITY.

A do tego 10 lutego planowane jest webinarium na temat „DIIA CITY – specjalny reżim podatkowy dla firm IT z Polski” pod patronatem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, na który serdecznie zapraszam wszystkich chętnych i zainteresowanych. Podczas webinarium opowiem o warunkach, zaletach i korzyściach nowego ukraińskiego systemu podatkowego dla branży IT. Proszę śledzić informacje w moim blogu oraz profilu LinkedIn  https://www.linkedin.com/in/andrij-popko-7b7a4973/ 

          A.K.: Panie Mecenasie, bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Czytelników mojego bloga zapraszam na łamy bloga Założenie firmy i prowadzenie biznesu na Ukrainie.

**************************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałami ustalającymi wynagrodzenie zarządu

Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Kiedy zgłosić członka zarządu do ZUS?

Czy wspólnik spółki z o.o. będzie płacił składki zus od 1 stycznia 2022 r.?

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały od 1 stycznia 2022 r.

Jak aktualnie dokonać opłaty w KRS?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Obecnie pełnienie funkcji członka zarządu nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Powyższe ulega zmianie już od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem z art. 66 w ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Pisałam o tym we wpisie Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały od 1 stycznia 2022 r.

Kiedy zgłosić członka zarządu do ZUS?

Kiedy zgłosić członka zarządu do ZUS?

W myśl art. 73 pkt 17b w/w ustawy obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania. Pamiętajcie jednak, że zgodnie z zapisem art. 66 w ust. 1 pkt 35a obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. A to oznacza, że pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia nie obliguje Was do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Podobnie będzie w przypadku kiedy członek zarządu jest objęty ubezpieczeniem z innego tytułu. Wówczas uzyskiwane przychody podlegają oskładkowaniu właściwemu dla umowy, np. umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Poza tym może też dojść do zbiegu tytułów ubezpieczenia. W przypadku gdy członek zarządu uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zwracam też Waszą uwagę, że członków zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza podmiot wypłacający wynagrodzenie, a więc spółka z o.o. (art. 75 ust 17a ustawy). A podstawą naliczenia 9% składki zdrowotnej jest kwota wynagrodzenia brutto członka zarządu  z tytułu powołania. Zatem składkę za członka zarządu jako płatnik oblicza, pobiera i odprowadza spółka z o.o. jako podmiot wypłacający wynagrodzenie.

Obowiązki związane ze składką zdrowotną oznaczają obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia. Zgłoszenia dokonujecie w terminie 7 dni od powstania tytułu do ubezpieczenia. Zatem członkowie zarządu, którzy aktualnie pobierają wynagrodzenie na podstawie uchwały powinni zostać zgłoszeni do ZUS do dnia 10 stycznia 2022 r. (8 stycznia to wolna sobota).

Zwracam Waszą uwagę, że powyższe zmiany dotyczą również prokurentów pobierających wynagrodzenie  z tytułu powołania.

**************************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałami ustalającymi wynagrodzenie zarządu

Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Czy wspólnik spółki z o.o. będzie płacił składki zus od 1 stycznia 2022 r.?

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały od 1 stycznia 2022 r.

Jak aktualnie dokonać opłaty w KRS?

Czy warto zawiesić działalność spółki od 1 stycznia?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Czy wspólnik spółki z o.o. będzie płacił składki zus od 1 stycznia 2022 r.?

Polski ład rozpala wszystkich do czerwoności. Docierają do Was różne informacje. Niestety często również takie, które wprowadzają w błąd. Jeśli macie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych to jedyne co mogę Wam radzić to poszukajcie dobrego doradcy podatkowego i skorzystajcie z konsultacji. Myślę, że większość z nas tego doradztwa będzie w Nowym Roku potrzebować. Nie próbujcie rozwiązywać spraw podatkowych sami, jeśli nie znacie się na prawie podatkowym. W ostatecznym rozliczeniu koszt konsultacji może okazać się najlepszą inwestycją jaka poczynicie w 2022 roku. Wiem, bo dostaję mnóstwo takich wiadomości od Was. O podatkach będę wspominać. Nie jestem jednak specjalistką od podatków, więc w te rejony nie będą się szczególnie zagłębiać.

Pytacie o obowiązek płacenia składek społecznych i składek zdrowotnych przez wspólników spółki z o.o., więc dzisiaj krótko tylko o tym.

Czy wspólnik spółki z o.o. będzie płacił składki zus od 1 stycznia 2022 r.?

Czy wspólnik spółki z o.o. będzie płacił składki zus od 1 stycznia 2022 r.?

W zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku wspólników spółki z o.o. nic się nie zmienia. Nadal wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. traktowany jest w tym zakresie jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Jeśli więc jedyny wspólnik spółki z o.o. jest osobą fizyczną zapłaci w 2022 r. składki społeczne i składkę zdrowotną. Zgodnie z art. 13 pkt 4a i 4b ustawy o stystemie ubezpieczeń społecznych obowiązek ubezpieczeń społecznych w przypadku wspólników jednoosobowych spółek z o.o. powstaje od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia udziałów. Obowiązek ustaje z dniem wykreślenia spółki z KRS albo zbycia wszystkich udziałów w spółce. Obowiązkowi ubezpieczeń społecznych wspólnik nie podlega w czasie zawieszenia działalności spółki.
Zatem w przypadku spółki z o.o., gdzie jest przynajmniej 2 wspólników tego obowiązku nie ma. Zachęcam jednak do zapoznania się z wpisem Niemal jedyny wspólnik i wspólnik iluzoryczny w spółce z o.o.

Wysokość składek w 2022 r.

Z obwieszczenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. to 5922 zł. Oznacza to, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla wspólników jednoosobowych spółek z o.o. wyniesie 3553,20 zł, tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zatem należy liczyć się z kosztem w wysokości ok. 1200 zł. Pamiętajcie, że wspólnicy nie korzystają z preferencyjnych składek zus.

Od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obliczana również będzie składka zdrowotna. Zatem w 2022 r. 9% składka zdrowotna od kwoty 5922 zł wyniesie ponad 530 zł miesięcznie.

Niestety nie będziecie mogli odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne nie pomniejszy Wam wysokości zaliczki na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

**************************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałami ustalającymi wynagrodzenie zarządu

Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały od 1 stycznia 2022 r.

Jak aktualnie dokonać opłaty w KRS?

Czy warto zawiesić działalność spółki od 1 stycznia?

Prowadzenie podmiotu leczniczego w formie spółki z o.o. – wywiad z mec. Katarzyną Zalewską, radcą prawnym

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Pytacie o wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały od 1 stycznia 2022 r. O wynagrodzeniu członka zarządu na podstawie uchwały przeczytacie we wpisie Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały.

Polski ład wprowadza sporo zmian. Nie ominęły one również spółki z o.o. Niestety wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały w polskim ładzie nie wygląda już tak korzystanie. Dzisiaj zatem krótko o zmianie w temacie wynagrodzenia członka zarządu na podstawie uchwały.

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały od 1 stycznia 2022 r.

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały od 1 stycznia 2022 r.

Do końca tego roku od wynagrodzenia członka zarządu spółka zobowiązana jest płacić wyłącznie podatek dochodowy. Co oznaczało obciążenie podatkiem PIT według skali, czyli 17 albo 32 proc.

Od 1 stycznia 2022 r. dochodzi jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej, co oznacza faktyczny wzrost opodatkowania o 9%. A także wyższe koszty po stronie spółki i niższe wynagrodzenie do wypłaty na rzecz członka zarządu. Oczywiście przy założeniu, że nie zmieni się kwota brutto wynagrodzenia.

Składka zdrowotna od wynagrodzenia członka zarządu

Obecnie pełnienie funkcji członka zarządu nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Powyższe ulega zmianie już od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem z art. 66 w ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Niestety polski ład oznacza wyższe koszty spółek, a także obniżenie wynagrodzenia dla Was jako członków zarządu. Zmiana obejmuje wszystkich członków zarządu wynagradzanych na podstawie uchwały. Wyjątki zapewne będą dotyczyć wyłącznie tych członków, którzy podlegają ubezpieczeniu w innym kraju, ale to też nie wszystkich.

Powyższe zmiany oznaczają nie tylko obowiązek zgłoszenia członka zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego przez spółkę. Oznaczają również obowiązek naliczenia i zapłaty składki zdrowotnej przez spółkę. Składka zdrowotna jest obowiązkowa. 9% obliczacie od wysokości wynagrodzenia brutto. Zgłaszającym do ubezpieczenia oraz płatnikiem składek będzie spółka  z o.o. Niestety składki nie odliczycie od podatku dochodowego.

Pamiętajcie, że opłacanie składki zdrowotnej dotyczy członków zarządu pobierających wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie. Nie obejmuje członków zarządu pełniących swoją funkcję bez wynagrodzenia.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Powyższe obowiązki związane z obciążeniem wynagrodzenia członka zarządu składką zdrowotną oznaczają obowiązek dokonania zgłoszenia w terminie 7 dni od powstałania tytułu do ubezpieczenia. Zatem członkowie zarządu, którzy aktualnie pobierają wynagrodzenie na podstawie uchwały powinni zostać zgłoszeni do ZUS do dnia 10 stycznia 2022 r. (8 stycznia to sobota).

Będę jeszcze o tym pisać. Chciałabym jednak zwrócić Waszą uwagę, iż 9% składka zdrowotna dotyczy wynagrodzenia ustalonego uchwałą innych osób pełniących funkcje na podstawie powołania. Dotyczy ona również prokurentów, członków rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej.

Zauważyłam, że jako rozwiązanie niektórzy wskazują art. 176 k.s.h. dotyczący powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Zwracam jednak uwagę, że dotyczy on wspólnika, a nie członka zarządu. Nie ma dnia, abym nie dostawała od Was pytań, tak więc na dniach na pewno pojawi się wpis dotyczący tego rozwiązania.

**************************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałami ustalającymi wynagrodzenie zarządu

Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Jak aktualnie dokonać opłaty w KRS?

Czy warto zawiesić działalność spółki od 1 stycznia?

Prowadzenie podmiotu leczniczego w formie spółki z o.o. – wywiad z mec. Katarzyną Zalewską, radcą prawnym

Czy czynność prokurenta przed sądem wymaga opłaty skarbowej?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych