Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

To już chyba tradycja. Każdego roku przypominam Wam nie tylko o terminie na sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Daję Wam również delikatnie znać, że czas te sprawozdania zatwierdzić. Zatem dzisiejszym wpisem chciałabym Wam przypomnieć, że zbliża się termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok. Wiem, że część z Was ma to już za sobą. Ba, nawet złożyliście już dokumenty do KRS. Wiem jednak, że są wśród Was tacy, którzy zwykle wszystko robią na ostatnią chwilę i zwyczajne zgromadzenie wspólników odbędzie się w ostatnich dniach września, a może nawet 30 września.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok

Dla tych którzy w 2021 roku zaczęli swoją przygodę ze spółką z o.o. przypominam, że po sporządzeniu sprawozdania finansowego musicie odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników i złożyć dokumenty do KRS.

Sprawozdanie finansowe zatwierdzacie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Ze względu na pandemię dostaliście dodatkowe 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego. Wobec tego i na odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników macie dodatkowe 3 miesiące. Zatem jeśli rok bilansowy zakończył się w Waszych spółkach 31 grudnia 2021 r. to najpóźniej na dzień 30 września 2022 r. zwołujecie zwyczajne zgromadzenie wspólników.

O tym jak to zrobić przeczytacie we wpisie Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia przez zarząd, a także Obowiązek zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspolników oraz Kto może zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników?

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być przynajmniej:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za 2021 rok
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2021
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2021 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej, którzy pełnili swoje funkcje, nawet przez część roku).

O absolutorium przeczytacie we wpisie Udzielenie absolutorium zarządowi spółki z o.o., a także Absolutorium w jednoosobowych spółkach z o.o. oraz Absolutorium nie tylko dla zarządu.

Koniecznie przeczytajcie też wpis 5 najczęściej występujących błędów w protokołach zwyczajnych zgromadzeń wspólników.

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników, składacie dokumenty roczne do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. System ten umożliwia bezpłatne zgłoszenie sprawozdania bezpośrednio do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF). Jeśli nie macie możliwości złożenia poprzez RDF to może złożyć dokumenty poprzez S24. Wówczas musicie dokonać opłaty 140 zł.

W terminie 15 dni od dnia zwyczajnego zgromadzeniu wspólników składacie dokumenty elektronicznie w KRS. Jeśli więc zgromadzenie odbyło ostatniego dnia, czyli 30 września 2022 r. to 15 października 2022 r. mija Wam ostatni dzień.

Za 2021 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

 • sprawozdanie finansowe za 2021 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (podpis składa osoba sporządzająca sprawozdanie i cały zarząd)
 • sprawozdanie z działalności za rok 2021 (jeśli nie korzystacie z możliwości niesporządzania) w postaci elektronicznej (xml, doc, docx, pdf lub inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (podpisuje się cały zarząd)
 • opinia biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu) w postaci elektronicznej (xml, doc, docx, pdf lub inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (podpisuje się biegły rewident)
 • uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – wystarczy skan np. w formacie pdf
 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty – wystarczy skan np. w formacie pdf.

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Za rok 2021 nie musicie oddzielnie składać sprawozdania finansowego z uchwałą o jego zatwierdzeniu do urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie wskazane wyżej dokumenty roczne do KRS.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. 

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

W sklepie na blogu możecie kupić ebooka Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego. Aktualnie w sprzedaży jest jego II wydanie.

Dowiecie się z niego jakie dokumenty za zakończony rok obrotowy musicie sporządzić i w jakim terminie. Znajdziecie w nim informacje o tym jak zwołać i odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników. A także co dalej zrobić z dokumentami rocznymi, jeśli macie je już gotowe. Wszystko napisane prostym i zrozumiałym językiem.

********************************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania.

Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Czy uchwała o niesporządzaniu sprawozdania z działalności powinna być załączona do KRS?

Błędy podczas rejestracji spółki z o.o.

Czy kapitał zapasowy można przeznaczyć na dywidendę?

Jakieś zmiany w wynagrodzeniu członka zarządu?

Ochrona przed kradzieżą spółki z o.o.

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Czy uchwała o niesporządzaniu sprawozdania z działalności powinna być załączona do KRS?

Po raz kolejny dostałam pytanie o sprawozdanie z działalności w kontekście dokumentów rocznych, które składacie do KRS. Zbliża się czas ich złożenia, postanowiłam więc wykorzystać blogowy wpis, aby odpowiedzieć na to pytanie. Od dawna już szykuję dla Was wpis o powtarzających się świadczeniach niepieniężnych wspólników, o który prosicie. Ale znów idzie w odstawkę. Mam jednak nadzieję, że wkrótce go opublikuję.

O tym jakie dokumenty składacie do KRS po zakończonym roku obrotowym wraz ze sprawozdanie finansowym pisałam wielokrotnie. Jeśli chodzi o podsumowanie ostatniego roku obrotowego 2021 możecie zajrzeć chociażby do wpisów z tego roku: Zmiana terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz Przypomnienie o upływie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki za 2021.

Czy uchwała o niesporządzaniu sprawozdania z działalności powinna być załączona do KRS?

Czy uchwała o niesporządzaniu sprawozdania z działalności powinna być załączona do KRS?

Przy założeniu, że rok obrotowy w spółce pokrywa się z kalendarzowym, przepisy wymagają od Was złożenia do KRS sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności spółki (jeśli spółka nie korzysta z możliwości jego niesporządzania), opinii biegłego rewidenta (jeśli spółka jest objęta obowiązkiem), a także uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty. W/w dokumenty składacie elektronicznie do KRS w terminie 15 dni od dnia podjęcia uchwał. Zwykle więc 15 dni od dnia odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zatem nie później niż do dnia 15 października 2022 r. jeśli zwyczajne zgromadzenie wspólników odbyło się 30 września 2022 r.

Możliwość niesporządzania sprawozdania z działalności spółki

W oparciu o art. 49 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości spółka z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności, jeśli spełni określone warunki:

 • ma status jednostki mikro lub małej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o skorzystaniu z takiego uproszczenia.

Więcej o możliwości niesporządzania sprawozdania przeczytacie we wpisie oraz wpisie.

Pomimo tego, w oparciu o art.  69 ust. 1 ustawy o rachunkowości takie sprawozdanie należałoby złożyć do KRS i nie ma zapisów o wyłączeniu:

Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Uchwała o niesporządzaniu sprawozdania z działalności a KRS

Jak sami możecie się przekonać w przywołanym przepisie ustawy o rachunkowości nie ma wyłączenia złożenia sprawozdania z działalności. Nie ma też obowiązku złożenia uchwały o skorzystaniu z możliwości niesporządzania sprawozdania z działalności spółki.

Zatem co zrobić, aby KRS Was nie wzywał do ich złożenia?

Niby nie ma problemu z przesłaniem informacji do KRS, jeśli takie wezwanie nastąpi. Prawda jest jednak taka, że to wszystko strata czasu. A ja wiem, że tego czasu nie macie.

Pomimo możliwości niesporządzania sprawozdania z działalności spółki z o.o., k.s.h. też nie został odpowiednio dostosowany pod tym względem i w art. 231 §2 pkt 1 nakłada na zwyczajne zgromadzenie wspólników obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia tego sprawozdania. Dlatego warto w protokole zwyczajnego zgromadzenia wspólników zawrzeć informację, iż zgromadzenie wspólników na podstawie ustawy o rachunkowości podjęło uchwałę o niesporządzaniu sprawozdania, wobec tego zarząd nie miał obowiązku sporządzenia sprawozdania z działalności. Zaznaczając, że powyższe oznacza, że zwyczajne zgromadzenie wspólników nie podjęło uchwały o zatwierdzeniu tego sprawozdania. Jest wówczas szansa na uniknięcie wezwania przez KRS do złożenia zaległego sprawozdania z działalności spółki.

Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników a niesporządzanie sprawozdania z działalności spółki

Możecie też, zamiast zamieszczenia w/w informacji w protokole, w porządku obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników zamieścić „podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności spółki za rok ….”. Następnie sformułowac treść uchwały w następujący sposób:

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą …………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ………… w związku ze skorzystaniem z możliwości niesporządzania sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy …………… w oparciu o art. 49 ust. 4 (lub ust. 5) ustawy o rachunkowości, nie podejmuje niniejszym uchwały w tym zakresie.

Oczywiście pod warunkiem, że składacie do KRS cały protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników zamiast wyciągów z uchwał (uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwała o podziale zysku/pokryciu straty).

Innym rozwiązaniem jest złożenie w KRS w miejsce sprawozdania z działalności oświadczenia zarządu o skorzystaniu przez spółkę z możliwości niesporządzania sprawozdania z działalności w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz uchwałę zgromadzenia wspólników. Do oświadczenia możecie dołączyć uchwałę. Pamiętajcie jednak, że takie oświadczenie powinno mieć formę elektroniczną i powinno zostać podpisane przez zarząd eletronicznie. W grę wchodzi podpis profiem zaufanym, osobisty lub kwalifikowany. Wybór rozwiązania należy do Was. Skorzystajcie z tego, który jest dla Was najwygodniejszy.

Zaznaczam jednak, że przepisy od Was tego nie wymagają. Chodzi bardziej o to, aby uniknąć wzywania do złożenia dokumentów przez KRS.

Czy uchwała o niesporządzaniu sprawozdania z działalności powinna być załączona do KRS?  Mam nadzieję, że znacie już odpowiedź 🙂

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego.

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Błędy podczas rejestracji spółki z o.o.

Czy kapitał zapasowy można przeznaczyć na dywidendę?Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Jakieś zmiany w wynagrodzeniu członka zarządu?

Ochrona przed kradzieżą spółki z o.o.

Jak zmienić wpis pkd w KRS bez zmiany umowy spółki?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Błędy podczas rejestracji spółki z o.o. w KRS. Jakie występują najczęściej? 

Dzisiaj jak domyślacie się zapewne po tytule mam dla Was wpis o błędach podczas rejestracji spółki w KRS. Nie będę pisać o wszystkich możliwych błędach, ale o tych które występują najczęściej w trakcie wypełniania wniosku w Portalu Rejestrów Sądowych. Zakładam więc, że z tym macie największy problem. Zatem zainteresowanych zapraszam.

Błędy podczas rejestracji spółki z o.o. 

Błędy podczas rejestracji spółki z o.o. 

Krótko opowiem o błędach związanych z wnioskiem, który nazywa się dokładnie WNIOSEK O REJESTRACJĘ PODMIOTU W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. To wniosek, który musicie wypełnić, jeśli chcecie zarejestrować spółkę poprzez Portal Rejestrów Sądowych/e-formularze KRS. zatem kiedy posiadacie umowę społki zawartą u notariusza.

Sąd, do którego składany jest wniosek

Błąd można popełnić w sumie już na samym początku poprzez wybór niewłaściwego sądu rejestrowego. Co do zasady wniosek zostanie przekazany do sądu właściwego dla spółki. Niestety to sprawia, że czas rozpatrzenia wniosku się wydłuża. Zatem sprawdzajcie, dopytujcie i przeglądajcie strony internetowe sądów, aby ustalić właściwość miejscową sądu. Pamiętajcie, że nie w każdym sądzie rejonowym jest wydział gospodarczy. I nie każdy wydział gospodarczy zajmuje się sprawami rejestracyjnymi. Musi to być Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane podmiotu – firma

Wpisujecie pełną nazwę spółki wraz ze wskazaniem formy prawnej. Niestety często kierujecie się tym, że miejsce na wpisanie formy prawnej jest wskazane poniżej i nie wpisujecie jej w firmie spółki. I to jest błąd. Wpisujecie zatem, np. ABCD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dane uzupełniające – Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

Wskazujecie pierwszy rok obrotowy, który zwykle jest wpisany w umowie spółki. Jeśli w umowie spółki brakuje informacji o pierwszym roku obrotowym, ewentualnie brak zapisu o roku obrotowym to wpisujecie 31 grudnia tego roku, w którym podpisaliście umowę spółki.

Informacje o umowie

Często nie wpisujecie pełnych wymaganych danych. Bywa, że wpisujecie tylko datę, ewentualnie numer repertorium. Pamiętacje, że musicie w tym miejscu wpisać datę sporządzenia aktu notarialnego, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej oraz numer repertorium. Wszystkie dane znajdziecie w akcie notarialnym.

Wspólnicy

Jak już trafiacie na zakładkę WSPÓLNICY (opcjonalnie) to zdarza się, że zakładkę pomijacie i jej nie uzupełniacie. Brak obowiązku wpisania wspólników do KRS odnosi się do wspólników, którzy posiadają mniej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Wszyscy wspólnicy, którzy mają 10% lub więcej udziałów w kapitale zakładowym podlegają wpisowi do KRS i należy ich w tym miejscu wpisać.

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu – sposób reprezentacji podmiotu

Co do zarządu to najczęstszy błąd związany jest z wpisaniem sposobu reprezentacji. Sposób reprezentacji spisujecie z umowy spólki. Najlepiej cały pragraf czy ustęp co do słowa. Wówczas unikacie błędu. Jeśli w umowie spółki brak jakiegokolwiek zapisu w zakresie reprezentacji to sposób reprezentacji spisujecie z art. 205§1 k.s.h., czyli:

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Załączniki

Niestety tutaj zwykle brakuje wszystkich wymaganych załączników, ewentualnie są błędy w załącznikach lub podpisach. Na blogu znajdziecie bezpłatnego ebooka Założenie spółki z o.o. Znajdziecie w nim również informacje o załącznikach do wniosku. W sklepie na blogu możecie też kupić Checklistę rejestracja spółki z o.o. w KRS wraz ze wzorami dokumentów.

Tutaj wspomnę o 2 błędach.

Po pierwsze załączacie skan umowy spółki, a należałoby wpisać jedynie numer CREWAN jaki znajdziecie na potwierdzeniu przesłania umowy spółki do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN). Takie potwierdzenie przekazuje Wam notariusz.

Po drugie jeśli załączacie do wniosku dokumenty w formie skanu to zapominacie przesłać oryginały do KRS. Załączniki, które składacie elektronicznie w formie skanu musicie przesłać w oryginale do KRS w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Nie musicie tego robić, jeśli wniosek składa radca prawny lub adwokat.

Podpisanie wniosku i opłata

Wniosek o rejestrację spółki podpisuje cały skład zarządu spółki, a nie zarząd zgodnie z reprezentacją.

Po podpisaniu wniosku o rejestrację spółki dokonujecie opłaty elektronicznie poprzez system, do czego zachęcam. Ewentualnie dokonujecie opłaty na konto bankowe Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wówczas potwierdzenie opłaty dołączacie do wniosku jako załącznik przed podpisaniem wniosku. Jeśli nie dokonacie opłaty to wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Mam nadzieję, że pomogłam 🙂 Wskazałam najczęstsze błędy podczas rejestracji spółki z o.o. Dajcie znać z jakimi przypadkami mieliście do czynienia.

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklista rejestracja spółki z o.o. w KRS wraz ze wzorami dokumentów.

Checklista rejestracja spółki z o.o. w KRS wraz ze wzorami dokumentów

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Czy kapitał zapasowy można przeznaczyć na dywidendę?

Jakieś zmiany w wynagrodzeniu członka zarządu?

Ochrona przed kradzieżą spółki z o.o.

Jak zmienić wpis pkd w KRS bez zmiany umowy spółki?

Jak założyć spółkę z o.o.?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Zwykle w okresie zwyczajnych zgromadzeń wspólników pojawia się sporo pytań dotyczących wypłaty dywidendy. Tym razem nie jest inaczej. Nierzadko zdarza się tak, iż przez wiele lat zysk spółki przeznaczacie w całości na kapitał zapasowy. Po kilku latach, kiedy spółka jest już stabilna finansowa planujecie wypłatę dywidendy. Zastanawiacie się wówczas czy możecie na wypłatę przeznaczyć środki zgromadzone w kapitale zapasowym.

O wypłacie dywidendy możecie przeczytać chociażby we wpisie Przeznaczenie zysku w spółce z o.o., jak i Dzień dywidendy w spółce z o.o.

Czy kapitał zapasowy można przeznaczyć na dywidendę?

Czy kapitał zapasowy można przeznaczyć na dywidendę?

Zgodnie z art. 192 k.s.h.:

Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Zatem poza zyskiem za ostatni rok obrotowy, uchwałą zgromadzenia wspólników można również przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym. Warunkiem jednak jest, aby to była wyłącznie ta część kapitału zapasowego, która została utworzona z zysku spółki. Jeśli więc część kapitału zapasowego pochodzi z agio to nie ma możliwości, aby je przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Powyższy przepis oznacza również, iż z kapitału zapasowego mogą zostać wypłacone środki, które mogą być przeznaczone do podziału. Poza w/w przepisem musicie zatem sprawdzić zapisy umowy spółki w tym zakresie.

Zwróćcie również uwagę, że w/w przepis daje Wam wskazówkę co do kwoty maksymalnej jaka może zostać wypłacona wspólnikom w ramach dywidendy.

Czym jest agio?

Przypomnę Wam tylko, że agio to nawyżka nad wartością nominalną udziałów. Dzieje się tak w przypadku kiedy udziały obejmowane są za kwotę wyższą niż nominalna. Ta różnica między kwotą nominalną a kwotą zapłaconą przez wspólnika za udziały (cena emisyjna) to właśnie agio. Kwota z agio trafia na kapitał zapasowy. I tej kwoty nie ruszacie podczas wypłaty dywidendy.

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Jakieś zmiany w wynagrodzeniu członka zarządu?

Ochrona przed kradzieżą spółki z o.o.

Jak zmienić wpis pkd w KRS bez zmiany umowy spółki?

Jak założyć spółkę z o.o.?

Siedziba spółki i miejsce prowadzenia działalności

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Jakieś zmiany w wynagrodzeniu członka zarządu?

Zapewne słyszeliście o zmianach przepisów od lipca 2022 r. Krótko też napisałam w jednym z ostatnich wpisów. Wciąż jednak pytacie o wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały.

Chodzi tutaj o przypadek powołania członka zarządu oraz ustalenia jego wynagrodzenia uchwałą. Zwykle jest to uchwała zgromadzenia wspólników. Dzisiaj zatem wpis o wynagrodzeniu członka zarządu.

Jakieś zmiany w wynagrodzeniu członka zarządu?

Jakieś zmiany w wynagrodzeniu członka zarządu?

Jak zapewne wiecie 1 stycznia 2022 roku od wynagrodzenia członka zarządu spółka musi naliczyć, pobrać i wpłacić składkę zdrowotną. Aktualnie składka zdrowotna to 9% wynagrodzenia brutto członka zarządu. Pomimo obciążenia wynagrodzenia składką zdrowotną wciąż jest to jeden z lepszych sposobów wypłaty pieniędzy ze spółki. Chociażby ze względu na obniżenie od 1 lipca 2022 r. podatku dochodowego wg skali z 17% na 12%. Dotyczy to pierwszego progu skali do 120.000 zł.

Składka zdrowotna od wynagrodzenia członka zarządu

Na początku 2022 roku było sporo pytań o obowiązek naliczania składki zdrowotnej od wynagrodzenia członka zarządu za okres sprzed 1 stycznia 2022 r. a wypłaconego w 2022 roku. I tutaj zwykle nie było pewności jak to naliczać. Zapewne spotkaliście się z różnymi stanowiskami. Również z takim, iż lepiej zapłacić składkę, aby uniknąć w przyszłości problemów.

Wątpliwości dotyczyły wypłaty wynagrodzeń za grudzień 2021 r., za cały 2021 rok, a także wynagrodzeń premiowych za 2021. Nie ma wątpliwości, że podatek naliczacie zgodnie z przepisami aktualnymi na dzień wypłaty. Zatem wynagrodzenie aktualnie podlega 12% podatkowi dochodowemu, jeśli chodzi o pierwszy próg skali. Dodatkowo z kwotą wolną 30.000 zł.

Co do składki zdrowotnej mamy jednak pewną zmianę. Otóż zdaniem ZUS to okres za jaki jest wypłacane wynagrodzenie członka zarządu decyduje o konieczności naliczenia składki zdrowotnej. Zatem wynagrodzenie należne za 2021 a wypłacone w 2022 nie podlega składce zdrowotnej.

Co na to ZUS?

Przeczytanie o tym chociażby w poradniku ZUSPolski Ład Co zmienia się w przepisach dotyczących rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022 r.

Na str. 32 poradnika przeczytacie:

Jeśli – jako osoba powołana do pełnienia funkcji przed 1 stycznia 2022 r. – otrzymałeś w styczniu 2022 r. wynagrodzenie należne za grudzień lub wcześniejszy okres 2021 r., to wynagrodzenia tego płatnik nie uwzględnił w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono należne za okres, w którym nie było tytułu do ubezpieczenia.

Zatem przy okazji podsumowania 2021 roku, jeśli warunki finansowe spółki na to pozwalają, możecie ustalić uchwałą wynagrodzenie premiowe członka zarządu za 2021 rok.

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałami ustalającymi wynagrodzenie zarządu.

Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałami ustalającymi wynagrodzenie zarządu

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Czy mogę zmienić porządek obrad zgromadzenia wspólników?

Zmiany od 1 lipca 2022 r. a spółka z o.o.

Ochrona przed kradzieżą spółki z o.o.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych