Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

O tym Jak zawiesić działalność spółki z o.o.? już pisałam. Domagacie się teraz wpisu, który pomoże Wam „odwiesić” działalność, a mówiąc bardziej formalnie – wznowić działalność gospodarczą spółki z o.o. po zawieszeniu.

Jak wznowić działalność spółki z o.o.

Jak wznowić działalność spółki z o.o. ?

Jeśli chcecie wznowić działalność spółki z o.o. to pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały zarządu o wznowieniu działalności gospodarczej. Kolejnym krokiem jest sporządzenie wniosku do KRS o wznowienie tej działalności. Wypełniacie zatem wniosek KRS-Z62. Aktualny formularz znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Załączacie do niego uchwałę zarządu o wznowieniu działalności. Wniosek o wpis wznowienia jest wolny od opłaty. Wystarczy więc, że go uzupełnicie i zadbacie o podpisy zgodne z reprezentacją spółki. Składacie wniosek do KRS na biurze podawczym lub wysyłacie pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Macie 7 dni od podjęcia uchwały zarządu na zgłoszenie wznowienia w KRS.

Jeśli nie złożycie wniosku o wznowienie działalności przed upływem 24 miesięcy od daty jej zawieszenia to KRS dokona z urzędu wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy zawieszenia.

 

*****

Zainteresowanych spółką akcyjną zpraszam na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Ostatnie wpisy, na które Was zapraszam:

Wzór wniosku do KRS o zwrot opłaty

Termin na wpis zmiany umowy spółki do KRS

Jak pobrać odpis z KRS?

Wpis zmiany nazwiska członka zarządu do KRS

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Wzór wniosku do KRS o zwrot opłaty

Aneta Kułakowska16 lutego 2020Komentarze (1)

W ostatnich dniach dostałam kilka maili z prośbami o różne wzory, m.in. wzór wniosku do KRS o zwrot opłaty. Bezpłatnie dzielę się wiedzą wyłącznie na blogu, a nie w odpowiedzi na indywidualne prośby. W przeciwnym wypadku nie miałabym kiedy pracować 🙂 Dlatego też dzisiejszy krótki wpis. Liczę, że dla wielu okaże się pomocny.

Zdarza się czasem, że wniesiecie opłatę za wpis w wyższej kwocie. Bywa też, że KRS dokona zwrotu wniosku, a kolejnego nie uda Wam się przygotować na tyle sprawnie, że możecie zawnioskować o zaliczenie opłaty już wniesionej. Co wówczas zrobić? Czekać, aż KRS dokona zwrotu opłaty czy złożyć wniosek do KRS o zwrot opłaty?

Proponuję nie czekać, tylko złożyć wniosek o zwrot opłaty. Poniżej zamieszczam przykładowy wzór wniosku.

Wzór wniosku do KRS o zwrot opłaty

Wzór wniosku do KRS o zwrot opłaty

Warszawa, dnia ………………….

XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

……… Warszawa, ul. ………………

KRS ……..

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

Sygn. akt ……………

Wniosek o zwrot opłaty

          Niniejszym działając w imieniu Spółki pod firmą XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z Zarządzeniem z dnia …………… o zwrocie wniosku o wpis, wnoszę o zwrot opłaty w wysokości ………… zł na konto bankowe Spółki o numerze: ………….

Zarząd Spółki

==============================================================

Oczywiście kierujecie wniosek o zwrot opłaty do właściwego dla Waszej spółki KRS. Sygnaturę znajdziecie na zarządzeniu o zwrocie wniosku. Ewentualnie sprawdźcie pod jaką sygnaturę, wniosek którego dotyczy zwrot opłaty był procedowany. Jeśli zwrot dotyczy wpisu już dokonanego przez KRS to sygnaturę znajdziecie na postanowieniu o wpisie. Wniosek uzupełniacie, drukujecie i podpisujecie zgodnie z reprezentacją. Wniosek składacie na biurze podawczym KRS lub wysyłacie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W Warszawie niestety na taki zwrot trzeba trochę poczekać.

*****

Zapraszam Was również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Ostatnie wpisy, na które Was zapraszam:

Termin na wpis zmiany umowy spółki do KRS

Jak pobrać odpis z KRS?

Wpis zmiany nazwiska członka zarządu do KRS

Czy zbycie udziałów wymaga zmiany umowy spólki?

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Na blogu znajdziecie wpisy dotyczące obowiązków po zmianie umowy Spółki. Wiecie zatem, że musicie złożyć wniosek o wpis zmiany umowy spółki. Niestety o tym jaki macie termin na wpis zmiany umowy spółki do KRS to nie zawsze wiecie. Pamiętacie o załączeniu do wniosku uchwały zgromadzenia wspólników o zmianie umowy spółki. Czasem nawet pamiętacie o załączeniu tekstu jednolitego umowy spółki. O opłacie za wpis również. Jednak o tym jaki macie czas na to, już nie bardzo. Dlatego po spełnieniu powyższych warunków zdarza się, że KRS dokonuje zwrotu wniosku. Zaraz Wam o tym opowiem.

O skuteczności zmiany umowy spółki już pisałam. Zainteresowanych odsyłam do wpisu Skuteczność zmiany umowy spólki.

Termin na wpis zmiany umowy spółki do KRS

Termin na wpis zmiany umowy spółki do KRS

Wielu z Was spotkało się z tym, że po upływie 6 miesięcy KRS zwrócił wniosek i nie dokonał wpisu zmiany umowy spółki.

Jaki zatem termin obliguje Was do wpisu zmiany umowy spółki w KRS? Co do zasady wszelkie zmiany do KRS należy zgłaszać w ciągu 7 dni od nastąpienia zmiany. Wszyscy dobrze wiemy jak to wygląda w praktyce. W przypadku jednak zmiany umowy spółki nie możecie za bardzo zwlekać w czasie. Musicie zmianę umowy spółki zgłosić do KRS w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały ją zmieniającej. W przeciwnym wypadku tracicie bezpowrotnie możliwość wpisu zmiany umowy spółki. Oznacza to, iż zmiany te nie wchodzą w życie, a Wy jeśli chcecie jednak te zmiany do umowy wprowadzić musicie czynność zmiany ponowić i ponieść dodatkowe związane z tym koszty.

Termin na wpis zmiany umowy spółki do KRS w S24

Zastanawiacie się pewnie jak to wygląda w S24. S24 rządzi się innymi zasadami i po podjęciu uchwały o zmianie umowy spółki nie macie aż 6 miesięcy. W przypadku umowy zawartej za pośrednictwem S24 i jej zmiany macie 7 dni od dnia zmiany umowy na zgłoszenie zmiany do KRS, czyli na sporządzenie i wysłanie wniosku.

Pamiętajcie więc, że jeśli nie zgłosicie zmiany umowy spółki do KRS w terminie sześciu miesięcy albo 7 dni w S24 od dnia podjęcia uchwały to uchwała zmieniająca umowę wygasa. To samo Was czeka, jeśli zgłosicie zmianę umowy w terminie, jednak po tym okresie postanowienie KRS o odmowie wpisu stało się prawomocne,

*****

Zapraszam Was również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Ostatnie wpisy, na które Was zapraszam:

Jak pobrać odpis z KRS?

Wpis zmiany nazwiska członka zarządu do KRS

Czy zbycie udziałów wymaga zmiany umowy spólki?

Założenie spółki z o.o. w S24. Braki w dokumentacji.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Jak pobrać odpis z KRS?

Aneta Kułakowska12 lutego 2020Komentarze (0)

Doświadczeni członkowie zarządów spółek z o.o. pewnie się uśmiechną na ten wpis. Ja jednak się nie śmieję. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że wiem jak wiele członków zarządów spółek nie ma pojęcia o tym, że wystarczy dostęp do internetu i w każdej chwili można pobrać odpis z KRS. Czy to odpis z KRS swojej spółki, spółki klienta czy spółki kontrahenta. Nie mają pojęcia o tym, że wydruk informacji pobranej z KRS posiada moc dokumentu pomimo braku podpisu i pieczęci. I może nie zdecydowałabym się na taki wpis, gdybym raptem w trakcie jednego tygodnia nie musiała wyjaśniać tego kilku osobom, które w spółka z o.o. działają od lat.

Jak pobrać odpis z KRS

Jak pobrać odpis z KRS?

Zamieszczam instrukcję jak pobrać odpis z KRS w 7 krokach.

 1. Wejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości 
 2. Kliknij pod czerwonym kwadratem z napisem KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – Wyszukiwarka KRS
 3. Kliknij w kwadracik Przedsiębiorcy (tego będziesz pewnie używał najczęściej)
 4. Wpisz numer KRS, a jak nie znasz to możesz wpisać dowolnie inne dane które znasz (jeśli znasz numer KRS, NIP albo REGON to wystarczy, że wypełnisz jedno z nich)
 5. Następnie potwierdź, że nie jesteś robotem i kliknij SZUKAJ
 6. Jak pojawi się wybrana spółka to kliknij po prawej stronie WYŚWIETL
 7. Pojawia się skrócona informacja na temat spółki, schodzisz w dół strony i wedle uznania wybierasz POBIERZ WYDRUK INFORMACJI PEŁNYCH lub POBIERZ WYDRUK INFORMACJI AKTUALNYCH (zapewne ten drugi wybierzesz znacznie częściej). Tym sposobem wygenerujesz w pdf informacje o dowolnym wpisanym w KRS podmiocie, czyli odpis pełen z KRS lub odpis aktualny z KRS.

Teraz możesz go przejrzeć, a także wydrukować. I to wszystko. I jakie to szybkie i proste. Prawda?

Dzięki informacjom tam zawartym możesz sprawdzić kontrahenta przed podpisaniem umowy, a szczególnie osoby które kontrahenta reprezentują, a także sam sposób reprezentacji. Możesz również sprawdzić swoją spółkę. Na przykład czy KRS dokonał już wpisu zmiany, o którą wnioskowałeś. Informacja pojawia się w dniu wpisu zmiany w KRS i nie musisz już czekać na doręczenie postanowienia KRS o wpisie.

*****

Zapraszam Was również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Ostatnie wpisy:

Wpis zmiany nazwiska członka zarządu do KRS

Czy zbycie udziałów wymaga zmiany umowy spólki?

Założenie spółki z o.o. w S24. Braki w dokumentacji.

Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

O tym, że po zmianie nazwiska członka zarządu należy dokonać wpisu tej zmiany do KRS chyba wiecie. Najczęściej pytacie: Jak dokonać wpis zmiany nazwiska członka zarządu do KRS?, a znacznie rzadziej: Czy należy dokonać wpis zmiany nazwiska do KRS?

Dlatego dzisiaj postaram się Wam w tym pomóc i na przykładzie pokażę jak to zrobić.

Wpis zmiany nazwiska członka zarządu do KRS

Wpis zmiany nazwiska członka zarządu do KRS

Opowiem Wam na przykładzie przypadku z życia wziętego. Oczywiście po zmianie danych spółki i członka zarządu.

Pani Anna Nowak jest Prezesem Zarządu XYZ Sp. z o.o. Pani Anna wyszła za mąż i zmieniła nazwisko na Kowalska. Spółka od 3 lat nie dokonywała żadnych wpisów w KRS. Składała jedynie dokumenty roczne po zakończonym roku bilansowym. W spółce jest 4 wspólników, a  Pani Anna jest jedynym członkiem zarządu w Spółce XYZ Sp. z o.o. Zgromadzenie wspólników powołuje członków zarządu.

Aby dokonać wpisu zmiany nazwiska do KRS oraz jednocześnie dopełnić innych obowiązków związanych ze zmianą przepisów należy sporządzić następujące dokumenty:

 1. wniosek KRS Z3
 2. formularz KRS ZK
 3. oświadczenie prezesa zarządu o adresie do doręczeń
 4. lista osób uprawnionych do powołania zarządu spółki

Do powyższych dokumentów należy jeszcze dołączyć potwierdzenie opłaty 350 zł za wpis w KRS i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wniosek KRS Z3 i formularz KRS ZK znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Przykładowy wzór oświadczenia o adresie do doręczeń znajdziecie na blogu. Przykładowy wzór listy uprawnionych do powołania zarządu również znajdziecie na blogu. Z kolei numer konta bankowego znajdziecie na stronie każdego sądu.

Jak wypełnić KRS ZK po zmianie nazwiska prezesa zarządu?

Poniżej w pdf zamieszczam wzór wypełnionego formularza KRS ZK po zmianie nazwiska prezesa zarządu w opisanym wyżej przypadku.

Formularz KRS ZK wypełniony wzór

Pamiętajcie o tym, aby wszystkie nie wymagające wypełnienia pola przekreślić.

Liczę, że ten krótki wpis pozwoli Wam uporać się z wpisem w KRS zmiany nazwiska członka zarządu. Powodzenia 🙂

 

*****

Zapraszam Was również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Ostatnie wpisy:

Czy zbycie udziałów wymaga zmiany umowy spólki?

Założenie spółki z o.o. w S24. Braki w dokumentacji.

Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli kolejny obowiązek zarządu spółki z o.o.

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl