Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Opłata za zmianę wpisu w KRS

Aneta Kułakowska24 maja 2019Komentarze (0)

Mogłoby się wydawać, że wszyscy już wiecie jaka jest opłata za zmianę wpisu w KRS i temat nie wymaga oddzielnego wpisu. A jednak wciąż otrzymuje od Was pytania:

  • Jaka jest opłata za zmianę wpisu w KRS?
  • Czy  każdy wpis wymaga oddzielnej opłaty?
  • Ile zmian można wpisać w ramach jednej opłaty?
  • Jakich zmian dotyczy opłata od KRS?

To tylko niektóre z powtarzających się pytań. Postaram się tym wpisem na nie odpowiedzieć licząc, że będzie dla Was pomocny.

Opłata za zmianę wpisu w KRS

Opłata za zmianę wpisu w KRS

Kiedy najczęściej dokonujecie zmiany wpisu w KRS?

Zmiany wpisu w KRS wymaga zmiana zarządu, prokurenta, rady nadzorczej, likwidatora, wspólników, firmy, siedziby, adresu, kapitału zakładowego, likwidacja, przekształcenie, zmiana umowy spółki. To tylko część z najczęściej dokonywanych przez Was zmian w KRS. Czasem jednym wnioskiem chcecie dokonać jednej tylko zmiany, np. w zarządzie. A czasem jednym wnioskiem chcecie dokonać wpisu jednocześnie kilku zmian. Wówczas pojawiają się wątpliwości co do naliczenia opłaty od wpisu zmiany w KRS.

Czy składając wniosek tradycyjnie dokonujecie opłaty 250 zł za wpis jednej zmiany czy za wszystkie?

Otóż, bez względu na to ile zmian dokonujecie jednym wnioskiem to dokonujecie tylko jednej opłaty za wpis zmiany w KRS, czyli 250 zł. Do tego dochodzi opłata 100 zł za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). W sumie 350 zł. Inny koszt będzie w przypadku wykreślenia spółki z KRS 300 zł + 100 zł MSiG. Niższy koszt będzie w postępowaniu o wpis zmiany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24 200 zł + dodatkowo 100 zł MSiG.

Opłaty obowiązujące w KRS znajdziecie pod linkiem:

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/oplaty-obowiazujace-w-postepowaniu-rejestrowym/

Jak dokonać opłaty za wpis zmiany w KRS

Opłaty za wpis zmiany w KRS możecie dokonać przelewem na rachunek bankowy Waszego sądu. Bez problemu znajdziecie numery rachunków bankowych na stronie internetowej sądu. Dla przykładu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy:

http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/958/konta-bankowe

W tytule przelewu wskazujecie firmę spółki i numer KRS oraz informację, iż opłata dotyczy wpisu zmiany. Potwierdzenie opłaty załączacie do składanego wniosku.

Możecie również dokonać opłaty gotówką w kasie sądu przed złożeniem wniosku w biurze podawczym.

Reasumując, opłaty za wpis zmiany w KRS dokonujecie od wniosku o wpis zmiany, a nie od ilości zmian, których wpisu chcecie dokonać. Składając zatem jeden wniosek KRS Z3 o dokonanie kilku zmian jednocześnie dokonujecie jednej opłaty. Nie ma żadnego ograniczenia w tym zakresie. Najczęściej będzie to w sumie 350 zł. Nie ma żadnego ograniczenia co do ilości zgłaszanych jednym wnioskiem zmian. Dlatego zawsze zachęcam, aby przemyśleć czy wszystkie planowane zmiany zostały dokonane, aby dokonać wszystkich zmian jednym kosztem.

 

*****

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zapraszam do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników

Zwrot wniosku KRS

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Absolutorium nie tylko dla zarządu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Co do zasady to wspólnik osobiście bierze udział w zgromadzeniu wspólników. Jednak zdarzają się sytuacje, że wspólnik osobiście nie może w nim uczestniczyć. Pytacie więc: czy wspólnika może reprezentować pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników?

Otóż, jeśli k.s.h. lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń to wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników i wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników

Pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników może inny wspólnik, jak i osoba trzecia. Pełnomocnikiem nie może być jednak członek zarządu i pracownik spółki. Oczywiście umowa spółki może wprowadzić inne zapisy dotyczące zastępowania wspólnika przez pełnomocnika na zgromadzeniu. Może nawet całkowicie wyłączyć możliwość zastępowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu.

Rodzaj pełnomocnictwa na zgromadzenie

Co do samego pełnomocnictwa to może ono upoważniać do uczestnictwa w konkretnym zgromadzeniu wspólników. Nie ma również przeciwwskazań, aby było ogólne i upoważniało do udziału we wszystkich zgromadzeniach wspólników. Ponadto pełnomocnictwo może upoważniać do udziału jedynie w zgromadzeniu wspólników. A także może umocowywać zarówno do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu wspólnika na zgromadzeniu. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby jeden pełnomocnik reprezentował na zgromadzeniu kilku wspólników.

Forma pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dotyczy to również zgromadzeń  wspólników protokołowanych przez notariusza. Pamiętajcie, że pełnomocnictwo załączacie do protokołu zgromadzenia wspólników. Zgodnie z aktualnym brzmieniem znowelizowanego art. 243 § 3 k.s.h., pełnomocnik wspólnika nie będzie musiał dołączać oryginału pełnomocnictwa do księgi protokołów zgromadzeń wspólników, a jedynie jego kopię.

*****

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zapraszam do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Zwrot wniosku KRS

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Absolutorium nie tylko dla zarządu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Zwrot wniosku KRS

Aneta Kułakowska16 maja 2019Komentarze (0)

Pani Mecenas dostałam zwrot wniosku z KRS. Nie wiem o co chodzi. Co mam teraz zrobić? Czy mam złożyć wniosek jeszcze raz? Czy opłata przepadła?

Pytania i wątpliwości pojawiają się jak tylko otrzymujecie zwrot wniosku KRS. A przecież miało być łatwo i szybko. Czasem tych zmian zgłaszanych do KRS jest sporo i zaczynacie się w tym gubić. Wybraliście nieprawidłowe formularze lub nieaktualne. Nie załączyliście wymaganego formularza. Ewentualnie wniosek i formularze zostały nieprawidłowo wypełnione. A także wówczas kiedy nie została wniesiona opłata lub opłata w niższej kwocie. Czasem tych braków jest naprawdę dużo. Dzisiaj powiem Wam co zrobić jak wpłynie do Was zarządzenie o zwrocie wniosku z KRS.

Zwrot wniosku KRS

Zwrot wniosku KRS

W przypadku wspomnianych powyżej braków możecie niestety liczyć na zwrot wniosku. Tak naprawdę faktycznie otrzymujecie zarządzenie o zwrocie wniosku. Na szczęście nie ma ono charakteru ostatecznego.

Art. 19 ust. 4 ustawy o KRS:

W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

Oznacza to, że w razie zwrotu wniosku, możecie go złożyć ponownie w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie przez Was złożony nie jest dotknięty brakami, to wywołuje on skutek od daty złożenia poprzedniego wniosku. Znacznym ułatwieniem jest treść zarządzenia, w którym znajdziecie opisane braki, które spowodowały zwrot wniosku. Dzięki temu już wiecie co należy uzupełnić lub poprawić, tak aby tym razem przyjęto wniosek. Dlatego zwracajcie uwagę na treść uzasadnienia zarządzenia o zwrocie. Jeśli ponownie złożycie wniosek z tymi samymi brakami, to wniosek ten należy traktować jako nowy wniosek wszczynający sprawę. Bywa, że nie jest to problemem. Czasem jednak istotna jest dla Was data złożenia pierwotnego wniosku, aby dotrzymać terminu.

 

Ponowne złożenie wniosku do KRS

Jak w praktyce zastosować się do zarządzenia o zwrocie wniosku?

Z mojej praktyki wynika, że należy ponownie złożyć wniosek KRS wraz ze wszystkimi formularzami KRS bez względu na to czy we wszystkich były błędy. Jeśli brakuje innych załączników czy opłaty to również należy to uzupełnić. Dodatkowo proponuję przygotować pismo do KRS wnioskując chociażby o zaliczenie załączonych do poprzedniego wniosku dokumentów wraz z wniesioną opłatą.

 

Zaskarżenie zarządzenia

Jeśli jednak nie zgadzacie się z zarządzeniem o zwrocie wniosku to możecie je zaskarżyć. Jeżeli zarządzenie wydał referendarz sądowy (co ma miejsce najczęściej) to składacie skargę na orzeczenie referendarza sądowego. Skargę wnosicie w terminie tygodniowym od daty doręczenia zarządzenia. Jeżeli zarządzenie o zwrocie wniosku wydał sędzia to składacie zażalenie. Termin na złożenie zażalenia jest również tygodniowy od daty doręczenia zarządzenia. Zarówno opłata od skargi, jak i zażalenia wynosi 100 zł.

O zwrocie wniosku w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24 napiszę innym razem.

*****

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zapraszam do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Absolutorium nie tylko dla zarządu

Były członek zarządu na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

Nieudzielenie absolutorium członkom zarządu

Zarząd Spółki w niepełnym składzie

Zawieszenie działalności spółki a zwyczajne zgromadzenie wspólników

 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Na blogu pojawiło się kilka wpisów na temat prokurenta, ale do tej pory żaden nie został poświęcony jego odwołaniu. Dlatego też dzisiejszym wpisem opowiem Wam krótko i zwięźle o odwołaniu prokurenta w spółce z o.o.

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Zacznijmy od tego, że zgodnie z k.s.h. powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Z kolei prokurenta odwołać może już każdy członek zarządu. W umowie spółki można to uregulować w inny sposób, na przykład ustalając surowsze zasady.

Zgodnie z art. 208 § 7 k.s.h. każdy z członków zarządu władny jest samodzielnie odwołać prokurę, niezależnie od jej rodzaju, jak i niezależnie od trybu jej udzielenia oraz zasad reprezentacji w spółce przez zarząd. Zwracam jednak uwagę, że część doktryny jest innego zdania w tym zakresie. Część uważa, że odwołanie prokurenta w spółce z o.o. przez jednego członka zarządu w zarządzie wieloosobowym odnosi skutek wewnątrz spółki i dla skuteczności wymaga zachowania zasad reprezentacji przez zarząd.

Pamiętajcie jednak, że odwołanie prokurenta dla swej skuteczności wymaga dojścia oświadczenia o odwołaniu do samego prokurenta. Nie jest wymagana zgoda prokurenta na jego odwołanie. Oczywiście proponuję, aby to zrobić na piśmie i uzyskać dodatkowo potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odwołaniu przez prokurenta.

Odwołanie prokurenta a wpis w KRS

Jeśli już jako zarząd spółki doprowadzicie do odwołania prokurenta to nie zapomnijcie o dokonaniu jego wykreślenia z KRS. Co do zasady obowiązuje Was 7-dniowy termin na złożenie wniosku o wykreślenie. Jednak nawet jeśli nie uda Wam się zmieścić w terminie postarajcie się zrobić to jak najszybciej. Wystarczy jeśli złożycie do KRS wniosek KRS Z3 wraz z formularzem KRS ZL i oświadczeniem o odwołaniu prokurenta. Aktualne obowiązujące formularze znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Opłata od wniosku wynosi 350 zł.

Myślę, że sobie poradzicie. Powodzenia!

*****

Zachęcam do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Absolutorium nie tylko dla zarządu

Były członek zarządu na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

Nieudzielenie absolutorium członkom zarządu

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Absolutorium nie tylko dla zarządu

Aneta Kułakowska30 kwietnia 2019Komentarze (0)

O udzieleniu absolutorium członkom zarządu pojawiało się już kilka wpisów na blogu. Chociażby o udzieleniu  absolutorium zarządowi spółki  z o.o. czy o absolutorium dla prokurenta. Pytacie jednak:

Czy członkom rady nadzorczej też należy udzielić absolutorium?

Odpowiedź brzmi: tak. Jeśli w spółce funkcjonuje rada nadzorcza, to również nad udzieleniem absolutorium jej członkom należy podjąć uchwały. To samo dotyczy komisji rewizyjnej oraz w przypadku spółki w likwidacji – likwidatora.

Absolutorium nie tylko dla zarządu spółki

Absolutorium nie tylko dla zarządu 

Zapewne wiecie, że przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków zarządu, likwidatorów, członków rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym. Dotyczy to więc również osób, które nie pełnią aktualnie tych funkcji bez względu na przyczynę wygaśnięcia mandatu (zakończenie kadencji, rezygnacja, odwołanie, śmierć). A to oznacza, że zarząd zwołując zwyczajne zgromadzenie wspólników powinien uwzględnić w porządku obrad przeprowadzenie głosowań w sprawach udzielenia absolutorium innym członkom organów poza zarządem.

 

Absolutorium nie tylko dla zarządu spółkiPamiętajcie, że głosowanie odbywa się podobnie jak w przypadku głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków zarządu. Zasadą jest podejmowanie odrębnych uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium odnośnie każdego członka organu spółki. Nie głosujemy nad udzieleniem absolutorium dla organu.

 

*****

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zapraszam do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Były członek zarządu na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

Nieudzielenie absolutorium członkom zarządu

Zarząd Spółki w niepełnym składzie

Zawieszenie działalności spółki a zwyczajne zgromadzenie wspólników

Zbliżające się terminy dla spółek

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl