Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Termin wpłaty dywidendy

Aneta Kułakowska10 kwietnia 2021Komentarze (0)

Jaki jest prawdłowy termin wypłaty dywidendy?

W ostatnich dniach powracają pytania Czytelników bloga o dywidendę. Niektóre spółki z o.o. już dzielą swój zysk za 2020 rok. Decyzja o tym czy zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę o podziale zysku czy pokryciu straty będzie zależeć od sprawozdania finansowego. Jeśli spółka osiągnęła zysk, zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku. Jeśli jesteście wspólnikami to wówczas możecie liczyć na wypłatę dywidendy.

Termin wpłaty dywidendy

Termin wpłaty dywidendy

Miejcie na uwadze to, że zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. I jest to konieczna przesłanka do podjęcia takiej uchwały. Bez zatwierdzenia sprawozdania finansowego zgromadzenie nie powinno podejmować uchwały w sprawie podziału zysku. Może się zdarzyć również tak, że umowa spółki wyłącza zgromadzenie wspólników od podejmowania decyzji w tej sprawie, ale dzisiaj nie o tym.

W uchwale o podziale zysku zgromadzenie wskazuje kwotę dywidendy, dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Jeśli nie określi terminu wypłaty, to dywidendę wypłaca się wspólnikom niezwłocznie po dniu dywidendy.

Dniem dywidendy jest dzień  ustalony w uchwale o podziale zysku. Jeśli uchwała nie wskazuje dnia dywidendy to tym dniem jest dzień podjęcia uchwały o podziale zysku. Na podstawie dnia dywidendy ustala się listę uprawnionych do wypłaty dywidendy.

Dywidendę wypłaca się w dniu wskazanym w uchwale wspólników. Jeżeli jednak uchwała nie określa dnia wypłaty dywidendy to dywidenda powinna być wypłacona niezwłocznie po dniu dywidendy. Dzień ten wyznacza zarząd spółki.

Zanim jednak podejmiecie decyzję o podziale zysku, zwróćcie uwagę na zapisy umowy spółki. Zasady wypłaty dywidendy, w tym termin wypłaty dywidendy może też określać umowa spółki. Może się też okazać, że umowa wyłącza lub ogranicza na jakiś czas udział w zysku lub wprowadza inne zasady, które będą miały wpływ na wypłatę dywidendy.

Dywidenda w ratach

Zgromadzenie wspólników może też podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w ratach. Wówczas musicie pamiętać o tym, aby w uchwale wskazać wysokość raty i termin wypłaty każdej z rat.

Pamiętajcie, że jeśli dywidenda zostanie wypłacona po terminie to wspólnikowi przysługują odsetki z tego tytułu. Opóźnienie w wypłacie dywidendy upoważnia również wspólników do wezwania spółki do wypłaty zaległej dywidendy.

**********************************************

Jeśli szukacie prostych wzorów dokumentów z omówieniem to koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki.

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Marzec 2021 na blogu

Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

Czy możliwe jest udzielenie absolutorium za kilka lat wstecz?

wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki z o.o.

Grupa kapitałowa i powiązania rodzinne w spółce z o.o. jako jedna z podstaw wykluczenia z postępowania przed KIO

Ważne terminy w 2021

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Marzec 2021 na blogu

Aneta Kułakowska09 kwietnia 2021Komentarze (0)

Jak wyglądał marzec 2021 na blogu? Niestety niewiele się działo. To był zawodowo bardzo pracowity miesiąc. Prywatnie też sporo się działo, co oczywiście odbiło się na ilości wpisów na blogu oraz nowych produktach elektronicznych.

Marzec 2021 na blogu

Marzec 2021 na blogu

W marcu na blogu pojawiły się jedynie 4 wpisy.

Luty 2021 na blogu

Grupa kapitałowa i powiązania rodzinne w spółce z o.o. jako jedna z podstaw wykluczenia z postępowania przed KIO

Czy możliwe jest udzielenie absolutorium za kilka lat wstecz?

Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

5 najczęściej czytanych wpisów  w marcu

Luty 2021 na blogu

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Wzór sprawozdania zarządu z działalności

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Nowe produkty elektroniczne w sklepie na blogu

W marcu w sklepie na blogu pojawił się jedynie jeden mały produkt elektroniczny, czyli Wzór oświadczenia czy spółka jest cudzoziemcem.

Wyświetlenia bloga

Dzięki Wam – moim Czytelnikom, blog w marcu przekroczył magiczną granicę 2 milionów wyświetleń od czasu jego założenia, a więc po ponad 3 latach. W marcu również po raz pierwszy blog miał ponad 100.000 wyświetleń. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Liczę, że będziecie pisać o swoich oczekiwaniach wobec bloga i treści, które w nim publikuję. Piszcie również jakich informacji i wiedzy Wam brakuje. Jakich wiadomości potrzebujecie, a ponadto jakie wzory dokumentów i publikacji brakuje Wam w codziennej działalności spółki.

**********************************************

Jeśli szukacie prostych wzorów dokumentów z omówieniem to koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki.

wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki z o.o.

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

Zatem oficjalnie mogę napisać, że mamy przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. Zwykle czekam na publikacje, aby móc Wam napisać o zmianach, które weszły w życie. We wtorek 30 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. Z treścią rozporządzenia możecie zapoznać się na stronie dziennikustaw.gov.pl.

Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

Zatem oficjalnie otrzymaliście dodatkowe 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Decyzja Ministerstwa Finansów o wydłużeniu terminów jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców oraz księgowych w sprawie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2020. Na stronie Ministerstwa Finansów we wpisie z dnia 26 marca 2021 r. możecie przeczytać:

Przedłużono terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit za rok obrotowy 2020.

To odpowiedź na postulaty przedsiębiorców i księgowych.

Dziś minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw na początku przyszłego tygodnia.

Wpis Ważne terminy w 2021 roku jest oczywiście aktualny, jednak do terminu na sporządzenia sprawozdania finansowego musicie dodać 3 miesiące. Termin przesuwa się Wam na 30 czerwca 2021 r. Zatem przesuwa się Wam również termin na sporządzenie sprawozdania z działalności spółki za 2020 rok.

**********************************************

Jeśli szukacie prostych wzorów dokumentów z omówieniem to koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki.

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Czy możliwe jest udzielenie absolutorium za kilka lat wstecz?

wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki z o.o.

Grupa kapitałowa i powiązania rodzinne w spółce z o.o. jako jedna z podstaw wykluczenia z postępowania przed KIO

Luty 2021 na blogu

Ważne terminy w 2021

Jak wypełnić KRS Z3 po sprzedaży udziałów?

Czy wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały jest kosztem spółki?

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy możliwe jest udzielenie absolutorium za kilka lat wstecz?

Kolejny wpis inspirowany pytaniem Czytelnika bloga. Pomyślałam, że przy okazji podsumowania ostatniego roku obrotowego warto odpowiedzieć na to pytanie. Z doświadczenia wiem, że nierzadko w spółce mają miejsce sytuacje, kiedy przez kilka lat pomijana była rada nadzorcza w udzieleniu absolutorium. Ewentualnie pomijani byli członkowie zarządu, których mandat wygasł w trakcie roku.

Dotychczas na blogu pojawiło się 7 wpisów w temacie absolutorium. Zatem jeśli ciekawi Was ta tematyka to zapraszam.

Absolutorium nie wyklucza odpowiedzialności członka zarządu

Wyłączenie od głosowania a bezwzględna większość

Absolutorium nie tylko dla zarządu

Nieudzielenie absolutorium członkom zarządu

Absolutorium dla prokurenta

Absolutorium w jednoosobowych spółkach z o.o.

Udzielenie absolutorium zarządowi spółki z o.o.

Czy możliwe jest udzielenie absolutorium za kilka lat wstecz?

Czy możliwe jest udzielenie absolutorium za kilka lat wstecz?

Przede wszystkim pamiętajcie, że udzielenie absolutorium członkom organów należy do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników. Uchwała o udzieleniu absolutorium stanowi potwierdzenie właściwego wykonywania mandatu przez członka zarządu lub rady nadzorczej. Ponadto stanowi zatwierdzenie podejmowanych przez niego działań i sprawowania przez niego funkcji w danym roku obrotowym.

Uchwałę w zakresie absolutorium podejmuje się na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Co do zasady jedna uchwała o udzieleniu absolutorium powinna dotyczyć jednego członka zarządu lub rady nadzorczej, a także powinna dotyczyć jednego roku obrotowego.

Zgodnie z k.s.h. po zakończonym roku obrotowy, kolejne zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę (lub uchwały) o udzieleniu absolutorium. Niestety dzieje się czasem tak, że zapominacie o członku zarządu czy rady nadzorczej i przez kilka lat uchwały o udzieleniu absolutorium nie umieszczacie w porządku obrad.

Uchwała za kilka lat wstecz

Zatem czy zwyczajne zgromadzenie wspólników może udzielić absolutorium członkom zarządu czy rady nadzorczej za kilka lat wstecz?

Jeśli okaże się, że zwyczajne zgromadzenie wspólników nie podjęło uchwał o udzieleniu absolutoium choć powinno, musicie wówczas na kolejnym zwyczajnym zgromadzeniu naprawić ten błąd. Co to oznacza?

Moim zdaniem macie możliwość podjąć te uchwały na kolejnym zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Zatem zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółki za poprzednie lata podczas najbliższego zwyczajnego zgromadzenia. Oczywiście w takim przypadku musicie liczyć się z ryzykiem, że uchwała zostanie zaskarżona. Skarżący jednak musi wówczas wykazać, że podjęcie uchwały po czasie mogło mieć wpływ na treść uchwały.

Reasumując, zwyczajne zgromadzenie może także podjąć uchwałę o udzieleniu absolutorium za poprzednie lata obrotowe, jeśli kwestia ta nie była wcześniej przedmiotem obrad zwyczajnych zgromadzeń wspólników. Decyzję w sprawie o udzieleniu zaległego absolutorium podejmuje zgromadzenie w aktualnym składzie na dzień podjęcia uchwały.

**********************************************

Jeśli szukacie prostych wzorów dokumentów z omówieniem to koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki.

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki z o.o.

Grupa kapitałowa i powiązania rodzinne w spółce z o.o. jako jedna z podstaw wykluczenia z postępowania przed KIO

Luty 2021 na blogu

Ważne terminy w 2021

Jak wypełnić KRS Z3 po sprzedaży udziałów?

Czy wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały jest kosztem spółki?

Niemal jedyny wspólnik i wspólnik iluzoryczny w spółce z o.o.

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak spółka z o.o. może uniknąć wykluczenia z postępowania przed KIO przez powiązania rodzinne?

Mój dzisiejszy Gość odpowie na to właśnie pytanie.

Dzisiaj z wielką radością mogę Was zaprosić na zapis mojej rozmowy z Adwokatem Bartoszem Majdą. Pan Mecenas prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu i w Warszawie. Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, a także wspiera firmy w ich bieżącej obsłudze. Z zakresu prawa zamówień publicznych prowadzi szkolenia oraz bloga Jak wygrać przetarg.

Zajrzyjcie na jego bloga i koniecznie zapiszcie się na newsletter.

***

Grupa kapitałowa i powiązania rodzinne w spółce z o.o. jako jedna z podstaw wykluczenia z postępowania przed KIO

adw. Bartosz Majda

Grupa kapitałowa i powiązania rodzinne w spółce z o.o. jako jedna z podstaw wykluczenia z postępowania przed KIO

Aneta Kułakowska: Dzień dobry Panie Mecenasie!

Bartosz Majda: Dzień dobry Pani Mecenas, dziękuję za zaproszenie!

AK: Panie Mecenasie, wśród członków zarządu spółek z o.o., którzy są Czytelnikami mojego bloga znaczna część to osoby, które prowadzą tzw. firmy rodzinne. Czy na rynku zamówień publicznych czyhają na tego typu spółki jakieś problemy, które mogą ich zaskoczyć?

BM: Teoretycznie nie. Wynika to z tego, że jedną z głównych zasad zamówień publicznych jest konieczność równego traktowania wykonawców przez zamawiających i zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji. Niemniej jednak uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego firm rodzinnych lub poszczególnych członków rodzin może okazać się problematyczny.

AK: Dlaczego?

BM: Jeżeli z jakichś powodów dojdzie do sytuacji, że w jednym postępowaniu firmy powiązane rodzinnie złożą odrębne oferty, to może doprowadzić nawet do wykluczenia takich firm z postępowania.

AK: Czy składanie konkurencyjnych ofert przez osoby spokrewnione jest zakazane?

BM: Nie ma takiego zakazu wyrażonego wprost w PZP. Jednakże osoby powiązane rodzinnie muszą pamiętać, że narażają się na zarzut tworzenia tzw. grupy kapitałowej. W przypadku złożenia przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej konkurencyjnych ofert w tym samym postępowaniu mogą być one wykluczone z postępowania. 

AK: Czy jest możliwe uniknięcie wykluczenia?

BM: Tak. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć wyjaśnianie, w którym opiszą, dlaczego ich udział nie naruszy konkurencji w danym przetargu oraz że przygotowali oferty niezależnie od siebie.

AK: Czy może Pan wskazać przykłady takich niedozwolonych powiązań rodzinnych?

BM: Często zdarza się, że te firmy rodzinne rozrastają się i powstają obok dodatkowe firmy np. w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy takich konstrukcjach często osoby będące w zarządzie jednej spółki z o.o. są udziałowcami w innej i to na zasadzie wzajemności. Powoduje to przenikanie się tych osób, co z kolei ma niewątpliwy wpływ na sposób funkcjonowania takich spółek oraz składane przez nie oferty.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej można znaleźć wiele przykładów takich niedozwolonych powiązań. W jednej ze spraw z analizy KRS wynikało, że mąż był prezesem w spółce A, w której żona miała większość udziałów. Z kolei żona była prezesem w spółce B, w której większość udziałów miał mąż. Teoretycznie te spółki z o.o.  powinny być traktowane jako dwa niezależne podmioty, ale przy takiej konfiguracji nie dało się uniknąć podejrzeń odnośnie tego, że przy sporządząniu ofert współpracowały lub co najmniej mocno konsultowały wzajemne działania.

AK: Czy powiązanie rodzinne zawsze skutkować będzie wykluczeniem takich wykonawców?

BM: Nie zawsze. W celu uniknięcia wykluczenia muszą oni wykazać, że oferty przygotowywali niezależnie od siebie. Będzie to kwestia dość trudna, ponieważ w przypadku powiązań rodzinnych KIO uznaje, że co do zasady więzi rodzinne są na tyle mocne, że ciężko jest wykazać, że ktoś prowadzi działalność niezależnie do siebie.

Dobrym przykładem jest małżeństwo będące w separacji. KIO w jednym w wyroków stwierdziło, że taka formalna rozłączność nie świadczy jeszcze o tym, że pomiędzy osobami tymi nie istnieje współzależność ekonomiczna i gospodarcza.

AK: Co powinny zatem zrobić osoby będące w zarządach firm rodzinnych, które jednocześnie są udziałowcami w innych spółkach?

BM: Jeżeli są to spółki faktycznie powiązane, to w zasadzie pozostaje przypilnowanie, aby nie składać ofert w tych samych postępowaniach. Jeśli natomiast powiązanie jest tylko formalne to warto przez złożeniem ofert uporządkować kwestie zarządów i udziałowców, tak by nie narażać się na zarzut złożenia odrębnych ofert będąc członkiem grupy kapitałowej.

AK: Panie Mecenasie, dziękuję za rozmowę.

***

Liczę, że wywiad Wam się spodobał. Koniecznie zajrzyjcie na bloga Pana Mecenasa Jak wygrać przetarg.

 

***********************************************

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Luty 2021 na blogu

Ważne terminy w 2021

Jak wypełnić KRS Z3 po sprzedaży udziałów?

Czy wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały jest kosztem spółki?

Niemal jedyny wspólnik i wspólnik iluzoryczny w spółce z o.o.

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.