Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Dzisiejszym wpisem chciałabym Wam delikatnie przypomnieć, że zbliża się termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Wiem, że sporo z Was ma to już za sobą i złożyliście już dokumenty roczne do KRS. Pamiętam również o tych, którzy zwykle wszystko robią na ostatnią chwilę i u nich zwyczajne zgromadzenie wspólników odbędzie się w ostatnich dniach września, a nawet 30 września.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Dla tych którzy w 2020 roku zaczęli swoją przygodę ze spółką z o.o. przypominam, że po sporządzeniu sprawozdania finansowego musicie odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników i złożyć dokumenty do KRS.

Sprawozdanie finansowe zatwierdzacie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Ze względu na pandemię dostaliście dodatkowe 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego, a  wobec tego i na odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zatem jeśli rok bilansowy zakończył się w Waszych spółkach 31 grudnia 2020 r. to najpóźniej na dzień 30 września 2021 r. zwołujecie zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być przynajmniej:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2020 rok
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2020
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2020 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej, jeśli jest powołana).

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników, składacie dokumenty roczne do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. System ten umożliwia bezpłatne zgłoszenie sprawozdania bezpośrednio do Repozytorium Dokumentów Finansowych. W terminie 15 dni od dnia zwyczajnego zgromadzeniu wspólników składacie dokumenty elektronicznie w KRS. Jeśli więc zgromadzenie odbyło ostatniego dnia, czyli 30 września 2021 r. to 15 października 2021 r. mija Wam ostatni dzień.

Za 2020 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

 • sprawozdanie finansowe za 2020 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym
 • sprawozdanie z działalności za rok 2020 (jeśli nie korzystacie ze zwolnienia) w postaci elektronicznej (xml, doc, docx, pdf lub inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym
 • opinia biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu) w postaci elektronicznej (xml, doc, docx, pdf lub inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym
 • uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – wystarczy skan np. w formacie pdf
 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty – wystarczy skan np. w formacie pdf.

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Za rok 2020 nie musicie oddzielnie składać sprawozdania finansowego z uchwałą o jego zatwierdzeniu do urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie wskazane wyżej dokumenty roczne do KRS.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. 

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

W sklepie na blogu możecie kupić ebooka Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego. Dowiecie się z niego jakie dokumenty za zakończony rok obrotowy musicie sporządzić i w jakim terminie. Znajdziecie w nim informacje o tym jak zwołać i odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników. A także co dalej zrobić z dokumentami rocznymi, jeśli macie je już gotowe. Wszystko napisane prostym i zrozumiałym językiem.

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Wzory dokumentów z omówieniem

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Wzory dokumentów z omówieniem

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Czy jednego roku można odbyć więcej niż jedno zwyczajne zgromadzenie wspólników?

O czym muszę pamiętać po rejestracji spółki z o.o. w S24?

Jak zawiesić działalność spółki z o.o. po 1 lipca 2021 r.

Czy wniosek do KRS w Portalu Rejestrów Sądowych może złożyć pełnomocnik?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Czy jednego roku można odbyć więcej niż jedno zwyczajne zgromadzenie wspólników?

Raczej nierzadko zdarza się, że spółka przez kilka kolejnych lat nie sporządza sprawozdań finansowych i nie zwołuje zwyczajnych zgromadzeń. Zdarza się też tak, że sprawozdania za każdy rok obrotowy są sporządzane, ale nic poza tym. Nie są więc zwoływane zwyczajne zgromadzenia wspólników, a dokumenty roczne nie są składane do KRS. Wiem o tym ponieważ w praktyce mam do czynienia z takimi spółkami. Niestety zwykle do podjęcia działań motywuje postanowienie KRS o wszczęciu postępowania przymuszającego do złożenia zaległych sprawozdań finansowych.

Czy jednego roku można odbyć więcej niż jedno zwyczajne zgromadzenie wspólników?

Czy jednego roku można odbyć więcej niż jedno zwyczajne zgromadzenie wspólników?

W praktyce okazuje się, że jeśli przegapimy termin to potem zwyczajnie musimy to nadrobić. Nierzadko zdarza się, że KRS wzywa do złożenia sprawozdań finansowych za kilka lat wstecz. Pół biedy, jeśli te sprawozdania już są gotowe. A bywa, że nie są, a spółka nie ma nawet księgowej. Z takimi przypadkami również miałam do czynienia. Zatem złożenie zaległych sprawozdań w terminie 7 dni wyznaczonych przez KRS graniczy z cudem. A pozostaje jeszcze zatwierdzenie tych sprawozdań, a także podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty. Wówczas nie ma wyboru. Trzeba zwyczajnie nadrobić zaległości z tym związane na najbliższym zwyczajnym zgromadzeniu. Ewentualnie zwołać kilka zaległych zgromadzeń, oddzielnie za każdy rok obrotowy.

Zakres zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Zgodnie z art. 231§2 k.s.h. zwyczajne zgromadzenie odbywa się raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego i dotyczy następujących spraw:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
 • powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników
 • udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W przypadku, gdy nie zatwierdziliście sprawozdań z kilku lat i nie podjęliście innych uchwał przewidzianych na zwyczajne zgromadzenie, moim zdaniem możecie zakres kilku lat obrotowych objąć jednym zwyczajnym zgromadzeniem. A także możecie odbyć w jednym roku kilka zwyczajnych zgromadzeń. Wówczas każde zgromadzenie poświęcone będzie innemu rokowi obrotowemu.

Zwyczajne zgromadzenie współników po terminie

Stanowiska w kwestii ważności uchwał podjętych po terminie są różne. Ja stoję jednak na stanowisku, że odbycie zwyczajnego zgromadzenia po terminie nie oznacza automatycznie, że uchwały na nim podjęte są nieważne. Oznacza to, że dopóki nie zostanie wykazane, iż naruszenie terminu miało wpływ na treść uchwał to nie ma uzasadnionych powodów do ich uchylenia tylko ze względu na uchybienie terminowi.

Ebook Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. 

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

W sklepie na blogu wciąż dostępny jest ebook Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego. Dzięki ebookowi dowiecie się jakie dokumenty za zakończony rok obrotowy musicie sporządzić i w jakim terminie. Znajdziecie w nim informacje o tym jak zwołać i odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników. A także co dalej zrobić z dokumentami rocznymi, jeśli macie je już gotowe. Wszystko napisane prostym i zrozumiałym językiem, jakiego używam na blogu.

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Wzory dokumentów z omówieniem

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Wzory dokumentów z omówieniem

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

O czym muszę pamiętać po rejestracji spółki z o.o. w S24?

Jak zawiesić działalność spółki z o.o. po 1 lipca 2021 r.

Czy wniosek do KRS w Portalu Rejestrów Sądowych może złożyć pełnomocnik?

Jak załączyć formularz do wniosku w Portalu Rejestrów Sądowych?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

O czym muszę pamiętać po rejestracji spółki z o.o. w S24?

W związku z tym, że pytanie powraca co jakiś czas, dzisiaj mam dla Was krótki wpis w odpowiedzi na pytanie.

O czym muszę pamiętać po rejestracji spółki z o.o. w S24?

O czym muszę pamiętać po rejestracji spółki z o.o. w S24?

Spora część z Was decyduje się na założenie spółki z o.o. poprzez system teleinformatyczny S24. Tuż po rejestracji spółki w KRS jesteście ciekawi co dalej. Czy w związku z rejestracją macie jakieś obowiązki z tym związane. Otóż, jest ich kilka.

 1. Na początek proponuję założyć konto bankowe dla spółki.
 2. Jeśli sami nie znacie się na prowadzeniu ksiegowości dla spółki zo.o. to koniecznie poszukajcie biura rachunkowego, które obsługuje spółki z o.o.
 3. W terminie 7 dni od daty rejestracji spółki w KRS zarejestrujcie spółkę w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Na blogu znajdziecie kilka wpisów w tym temacie.
 4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki zapłaćcie podatek od czynności cywilnoprawnych. We urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki składacie deklarację PCC-3 i dokonujecie opłaty tytułem podatku. Do deklaracji nie musicie załączać żadnych dokumentów. Aktualnie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Od tej wartości możecie odjąć opłatę związaną z rejestracją spółki w KRS, czyli 350 zł.
 5. W terminie 21 dni od daty rejestracji spółki w KRS zgłaszacie dane uzupełniające spółki do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8.
 6. Jeśli spółka będzie podatnikiem podatku VAT to dodatkowo pamiętajcie o złożeniu zgłoszenia VAT-R przed pierwszą czynnością. Jeśli planujecie sprzedawać zagranicę to pamiętajcie dodatkowo o VAT-UE.

Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklistę założenie spółki z o.o. w S24 wraz ze wzorami dokumentów 

Checklista założenie spółki z o.o. w S24 wraz ze wzorami dokumentów

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Jak zawiesić działalność spółki z o.o. po 1 lipca 2021 r.

Czy wniosek do KRS w Portalu Rejestrów Sądowych może złożyć pełnomocnik?

Jak załączyć formularz do wniosku w Portalu Rejestrów Sądowych?

Portal Rejestrów Sądowych

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Jak zawiesić działalności spółki z o.o. po 1 lipca 2021 r.

Za sprawą pandemii temat zawieszenia działalności spółki z o.o. stał się bardzo popularny. Na blogu pojawiło się sporo wpisów w tym temacie. Możecie chociażby zajrzeć do wpisu O zawieszeniu działalności spółki z o.o. po raz kolejny, gdzie jest podsumowanie i linki do innych wpisów. Wpisy są aktualne poza sposobem złożenia wniosku do KRS, o którym napisałam poniżej.

W ostatnim czasie interesuje Was jednak to jak zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 r. wpłynęły na możliwość zawieszenia działalności spółki z o.o. Zatem dzisiejszym krótkim wpisem postaram się odpowiedzieć na tytułowe pytanie.

Jak zawiesić działalności spółki z o.o. po 1 lipca 2021 r.

Jak zawiesić działalności spółki z o.o. po 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. możecie zawiesić działalność spółki wyłącznie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych/e-formularze KRS. Aby zatem dokonać zawieszenia musicie założyć konto w zakładce e-formularze KRS. Po zalogowaniu przygotowujecie wniosek o zawieszenie w systemie i załączacie do niego uchwałę zarządu o zawieszeniu działalności spółki oraz oświadczenie zarządu o niezatrudnianiu pracowników. Załączniki możecie podpisać elektronicznie i załączyć do wniosku. Możecie też zrobić skan wersji papierowej dokumentów i załączyć do wniosku. Musicie jednak pamiętać, aby oryginały przesłać w terminie 3 dni od wysłania wniosku do KRS.

Wniosek o wpis zawieszenia działalności spółki nie podlega żadnej opłacie. System wpisuje jednak domyślnie opłatę 350 zł, jak od wniosku za wpis zmiany. Możecie dokonać edycji opłaty wpisując 1 grosz. Wniosek po podpisaniu elektronicznie i opłaceniu (1 grosz) wysyłacie poprzez system. W ciągu kilku sekund dostajecie powiadomienie wraz z sygnaturą sprawy.

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również ebooka Zawieszenie działalności spółki z o.o. Wzory dokumentów wraz z omówieniem

Zawieszenie działalności spółki z o.o. Wzory dokumentów wraz z omówieniem

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Czy wniosek do KRS w Portalu Rejestrów Sądowych może złożyć pełnomocnik?

Jak załączyć formularz do wniosku w Portalu Rejestrów Sądowych?

Portal Rejestrów Sądowych

Jak założyć spółkę z o.o. (TOV) na Ukrainie i dlaczego warto pomyśleć o rozwoju firmy na ukraińskim rynku – wywiad z kijowskim prawnikiem Andrijem Popko

Czerwiec 2021 na blogu

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Czy wniosek do KRS w Portalu Rejestrów Sądowych może złożyć pełnomocnik?

Jak najbardziej istnieje taka możliwość. Również po 1 lipca 2021 r. pełnomocnik spółki z o.o. może złożyć wniosek do KRS. Z tą różnicą, że aktualnie wszelkie wnioski do KRS składa elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych, zakładka e-formularze KRS.

Czy wniosek do KRS w Portalu Rejestrów Sądowych może złożyć pełnomocnik?

Czy wniosek do KRS w Portalu Rejestrów Sądowych może złożyć pełnomocnik?

Jeśli nie chcecie lub nie wiecie jak przygotować i złożyć wniosek do KRS to możecie wyznaczyć pełnomocnika. Postępowanie przed KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych wymaga pełnomocnictwa procesowego. A to oznacza, że przed KRS spółkę z o.o. (poza zarządem czy prokurentami) może reprezentować wyłącznie pełnomocnik procesowy.

Na pełnomocnika możecie zatem wyznaczyć adwokata lub radcę prawnego. Ma to swoje zalety. Chociażby możliwość potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów, które zostały sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnik przed załączeniem skanu dokumentów do wniosku potwierdza ich zgodność z oryginałem swoim podpisem elektronicznym. Poza tym pilnuje, aby wniosek i załączniki zostały poprawnie sporządzone i podpisane. A także ma możliwość podpisania samego wniosku, opłacenia go i złożenia w KRS.

Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom system nie podpowiada jakie załączniki załączyć do wniosku. Na pewno nie na tyle, aby jakiegoś załącznika nie pominąć. Choć jest zdecydowanie bardziej intuicyjny w obsłudze niż S24.

Jeśli zamierzacie skorzystać z pełnomocnika przed KRS, pamiętajcie o pełnomocnictwie i opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Oba dokumenty należy załączyć do wniosku.

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również ebooka Sporządzenie i złożenie sprawozdaniaSporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. finansowego spółki z o.o.

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Jak załączyć formularz do wniosku w Portalu Rejestrów Sądowych?

Portal Rejestrów Sądowych

Jak założyć spółkę z o.o. (TOV) na Ukrainie i dlaczego warto pomyśleć o rozwoju firmy na ukraińskim rynku – wywiad z kijowskim prawnikiem Andrijem Popko

Czerwiec 2021 na blogu

Jakie opłaty w elektronicznym KRS?

Zapraszam również na drugiego bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych